Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Les vêtements Chap 3 Fra år 7 ht 20

Skapad 2020-10-31 10:20 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Frankrike är känt för många olika saker, bland annat nämns det att Paris är modets huvudstad. Nu är det dags för oss att lära oss mer inom temat kläder.

Innehåll

Syfte

Att inom temat kläder lära sig:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 •  anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

 

Konkreta mål 

Vi jobbar med och du lär dig; 

 • ord och fraser samt innehåll i kapitel 3a , 3b och  3c
 • ord och fraser förknippade med att beskriva kläder
 • prepositioner (under, på, framför, bakom)
 • räkneord 20-69
 • grammatik;

-  bestämd form ( le/la, les/des)

- adjektiv (färger) och hur de placeras och böjs

-  hur man säger "inte" (ne...pas)

- verb; hur man böjer några regelbundna -er verb

 

Arbetsgång

 • Vi har alltid  läxor till torsdagar om inget annat sägs - det som förhörs är sådant som du behöver kunna inför det skriftliga provet i slutet av arbetsområde, se nedan.
 • vi arbetar utifrån innehållet i boken men ser även strömmande media och gör andra övningar.
 • Se även classroom för att följa mer i detalj vad som görs under lektionstid.

 

 

Bedömning

Läxförhör

Grammatikdelarna  (se ovan) förhörs i kortare läxförhör (torsdagar) och visas sedan i skriftlig uppgift

Prov

I slutet av arbetsområdet  under v 49 (torsdag) görs ett skriftligt prov. Innehållet anpassas efter de moment vi hunnit med i undervisningen

Innehåll:

kortare skriftlig uppgift (under temat "kläder") - här visar du att du kan använda grammatiken

kortare läsförståelse och ev kort hörförståelse

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9

Matriser

M2
Kunskapskrav Moderna språk 7-9 (obs! delar av kunskapskraven)

Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Hörförståelse
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt.
Läsförståelse
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Skriftlig produktion
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

M2
Utvecklingsmatris Moderna språk; skriva

Din förmåga:

att uttrycka dig begripligt
Du förmedlar ett innehåll, dock inte alltid helt begripligt för en franktalande
Du förmedlar ett innehåll på ett sådant sätt att en fransktalande förstår utan större problem.
Du förmedlar ett innehåll och är tydlig, på ett sådant sätt att en franskktalande förstår utan större problem.
Du förmedlar ett innehåll tydligt och väl och gör dig förstådd på franska.
att bygga upp ett innehåll
Du uttrycker dig mycket enkelt och kortfattat om vardagliga ämnen.
Du uttrycker dig enkelt och kortfattat med sammanhang.
Du uttrycker dig om ett specifikt ämne och tar även med detaljer.
Du uttrycker dig utförligt, tar upp helheter och detaljer.
att använda ord
Texten innehåller väldigt få ord och dessa upprepas
Texten innehåller några olika ord men många upprepas.
Texten innehåller en del variation genom olika slags ord.
Texten innehåller ett varierat ordval som visar på ett stort ordförråd.
att använda grammatik
Texten innehåller många grammatiska fel.
Texten innehåller flera grammatiska fel.
Texten innehåller en del grammatiska fel.
Texten innehåller få grammatiska fel.
att använda grammatik
Verben böjs inte.
Några verb böjs korrekt.
Verben böjs och för det mesta blir det korrekt.
Det flesta verb böjs korrekt.
att bygga meningar och uttrycka samband
Texten består av korta meningar, som t.ex saknar verb, vilket gör den svårare att förstå.
Texten innehåller korta meningar..
Texten innehåller korta meningar och någon/några längre meningar.
Texten innehåller flera längre meningar.
att bygga meningar
Meningarna startas på samma sätt sätt, ofta med samma ord.
Meningarna startas på liknande sätt, t.ex. med subjektet (jag, han, vi).
Meningarna startas ibland på olika sätt.
Meningarna startas oftast på olika sätt.
att anpassa språket efter mottagare, situaiton och syfte
Ibland ta hänsyn till mottagare och situation genom att t.ex. välja rätt tilltalsform eller att förklara sådant som mottagaren inte förstår.
Hänsyn tas till mottagare och situation genom att t.ex. välja rätt tilltalsform eller använda slanguttryck i rätt sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: