Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 8 Formula kap 1 & 2 ht-20

Skapad 2020-10-31 11:49 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Utifrån boken formula 8
Grundskola 8 Matematik
Under detta område kommer vi att arbeta med de fyra räknesätten med decimaltal, negativa tal och potenser.

Innehåll

Preliminär Undervisning/Tidsram

Tid

Område

Teori

Uppgifter

Vecka 35

Introduktion och test

 

 

Vecka 36

Vårt talsystem

s. 9

Utvalda uppgifter enl lärares anvisningar

 

Avrundning

s. 13

Utvalda uppgifter enl lärares anvisningar

Vecka 37

Addition och subtraktion

s. 22

Utvalda uppgifter enl lärares anvisningar

 

Multiplikation och division

s. 23

Utvalda uppgifter enl lärares anvisningar

Vecka 38

Multiplikation med små tal

s. 25

Utvalda uppgifter enl lärares anvisningar

 

Division med små tal

s. 28

Utvalda uppgifter enl lärares anvisningar

Vecka 39

Tal mindre än noll

s. 53

s. 53-54

 

Addition och subtraktion med positiva tal

s.55

s. 55

 

Addition och subtraktion med negativa tal

s. 56

s. 56

Vecka 40

Problemlösning 2:1

 

s. 57

 

Tänk efter 2:1

 

s. 58

 

Diagnos 2:1

 

s. 58

 

Spår 1 ELLER Spår 2

 

s. 59-60 ELLER s. 61-64

Vecka 41

Potenser

s. 66

s. 66-67

 

Tiopotenser

s. 68

s. 68-69

 

Små tal i potensform

s. 70

s. 70-71

 

Problemlösning 2:2

 

S. 72

Vecka 42

Tänk efter 2:2

 

s. 73

 

Diagnos 2:2

 

s. 73

 

Spår 1 ELLER Spår 2

 

s. 74-76 ELLER 77-81

 

Kapiteldiagnos 2

 

s. 82

 

Utmaningar 2

 

s. 83

Vecka 43

Repetition 2

 

s. 84-85

 

Något Extra 2

 

s. 86-87

 

Sammanfattning 2

s. 88

 

Vecka 43

Skriftligt prov

 

 

 

Generellt

Tänk på att redovisa dina uppgifter ordentligt när du övningsräknar. Gör alltid ordentliga redovisningar och skriv alltid fullständiga svar, det har du igen på proven.

Det är viktigare att du förstår matematiken än att du räknar så många tal på så kort tid som möjligt utan att tänka efter och reflektera över betydelsen.

Det är DITT ansvar att se till att vara i fas med planeringen om du varit sjuk, ledig eller av annan anledning inte följt planeringen. Det är viktigt att DU frågar om du undrar över någonting. Om du inte får hjälp direkt så hoppa över och räkna vidare eller fråga en kompis.

Ta vara på lektionstiden. Ju mer du får gjort på lektionen desto mindre behöver du jobba hemma.

Glöm inte bort att matematik är ett språk som måste övas och pluggas in regelbundet!

Lycka till!!

Bedömning

Vi fokuserar i matematiken på fem förmågor. Dessa är:

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 •  
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 •  
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 •  
 • Föra och följa matematiska resonemang, och
 •  
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (kommunikation)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik år 7-9

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT....

--------------->
E
C
A
KLARA PROBLEMLÖSNING
Lösa uppgifter i bekanta sammanhang utan att från början veta vilken metod man ska använda. Undersöker och provar olika tillvägagångssätt inom matematiken.
 • Ma
Du behöver hjälp med att förstå informationen för att lösa problemet. Du behöver hjälp för att kunna bidra med något förslag på andra sätt att lösa problemet. Du behöver hjälp med att reflektera över lösningens rimlighet.
Du löser problem på ett i huvudsak fungerande sätt. Du bidrar till att ge förslag på andra sätt att lösa problemet. Du reflekterar över lösningens rimlighet. Du bidrar till förslag på matematiska modeller.
Du löser problem på ett fungerande sätt. Du kan ge något förslag på andra sätt att lösa problemet. Du reflekterar över lösningens rimlighet genom att t.ex. prova olika metoder. Du ger förslag på matematiska modeller som efter viss bearbetning kan användas.
Du löser problem på ett väl fungerande sätt. Du ger förslag på andra sätt att lösa problemet. Du reflekterar över lösningens rimlighet genom att t ex prova olika metoder att lösa problemet på, jämför svaren och resonerar vad som är rimligt. Du ger förslag på matematiska modeller som kan användas.
ANVÄNDA MATEMATISKA BEGREPP
Använda och analysera matematiska begrepp och deras samband med varandra. Exempel på matematiska begrepp är addition, multiplikation, radie, area osv.
 • Ma
Du behöver hjälp med att använda matematiska begrepp. Du behöver hjälp med att beskriva begreppens egenskaper.
Du blandar matematiska begrepp med vardagsuttryck. Du beskriver begreppens egenskaper med hjälp av symboler, konkret material eller bilder och använder då olika uttrycksformer.
Du använder matematiska begrepp i bekanta sammanhang. Du kan beskriva likheter och skillnader mellan olika begrepp och kan växla mellan olika uttrycksformer.
Du använder matematiska begrepp i nya sammanhang på ett korrekt sätt. Du beskriver samband mellan olika begrepp och växlar mellan olika uttrycksformer.
VÄLJA OCH ANVÄNDA METOD VID RUTINUPPGIFTER
Väljer och använder lämplig matematisk metod, t.ex. huvudräkning, skriftliga beräkningar, användning av miniräknare och andra digitala verktyg.
 • Ma
Du behöver hjälp med att välja och använda lämplig metod för att lösa rutinuppgifter.
Du väljer och använder oftast en fungerande metod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med ett tillfredsställande resultat.
Du väljer och använder en lämplig metod för att göra beräkningar och att lösa rutinuppgifter med ett gott resultat.
Du väljer och använder lämpliga och effektiva metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med ett mycket gott resultat.
RESONERA (föra och följa ett matematiskt resonemang)
Att komma fram till och följa med i en matematisk tankegång genom att utveckla och utvärdera matematiska argument t.ex. att motivera varför man använder ett visst räknesätt.
 • Ma
Du behöver hjälp med att föra och följa ett matematisk resonemang. Du behöver hjälp för att motivera och förklara val av metod.
Du för och följer matematiska resonemang, ställer och besvarar frågor som till viss del för resonemanget framåt. Du kan till viss del motivera och förklara val av metod.
Du för och följer matematiska resonemang och ställer och besvarar frågor som för resonemanget framåt. Du kan motivera och förklara val av metod.
Du för och följer matematiska resonemang och ställer och besvarar frågor som fördjupar eller breddar. Du kan göra välutvecklade motiveringar och förklaringar av val av metod.
KOMMUNICERA
Visa/berätta/förklara hur man tänkt. Utbyta information med andra om matematiska idéer och tankegångar, muntligt, skriftligt och med hjälp av olika uttrycksformer såsom bilder, symboler, diagram, tabeller osv.
 • Ma
Du behöver hjälp för att redovisa. Du behöver hjälp för att använda matematiska uttrycksformer.
Din redovisning går att följa men vissa delar kan saknas. Du försöker använda matematiska uttrycksformer som förklarar uppgiftens innehåll..
Din redovisning är tydlig. Du använder matematiska uttrycksformer för att förtydliga uppgiftens innehåll och lösning.
Din redovisning är tydlig och strukturerad samt visar på alla steg. Du använder korrekta matematiska uttrycksformer för att förtydliga uppgiftens innehåll och lösning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: