Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världen och jordens resurser

Skapad 2020-10-31 12:33 i Storkskolan Sjöbo
Planering i GE för HT-20
Grundskola 6 Geografi
Pedagogisk planering i ämnet geografi och inom området Världen och Jordens resurser.

Innehåll

Målet med det här avsnittet är att du ska kunna:

 • Redogöra för namn och läge för geografiska objekt i världen.
 • redogöra för några olika typer av jordbruksmarker, var de finns och hur deras utbredning hänger samman med klimatet i olika delar av världen.
 • redogöra för några olika typer av skogar, var de finns och hur deras utbredning hänger samman med klimatet i olika delar av världen.
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i jordbruket och i skogsbruk i regnskogen.
 • förklara skillnaden på förnybara och icke-förnybara energikällor och analysera dess betydelse för en hållbar utveckling.
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Innehåll: Gleerups Geografi 4-6 - Världen och jordens resurser, annat material som finns tillgängligt och är lämpligt inom området.

Arbetssätt: Eleverna studerar text, bild, ljud samt andra tillgängliga medier och diskuterar samt reflekterar över innehållet. Eleverna redovisar sina kunskaper genom skriftliga repetitionsfrågor samt en skriftlig bedömningsuppgift.

Bedömning: Det som bedöms är det aktiva deltagandet på lektionerna och resultatet på det skrivna testet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Världen och jordens resurser

Världens olika delar

Nivå 1
Förmågan bedömd Kunskapskraven ej uppfyllda
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Världens delar
Du vet med stöd hur världen och världskartan ser ut och du kan med stöd nämna några av de världsdelar och kontinenter samt de hav som finns på kartan.
Du vet ungefär hur världen och världskartan ser ut och du kan nämna några av de världsdelar och kontinenter samt de hav som finns på kartan.
Du har goda kunskaper kring hur världen och världskartan ser ut och du kan nämna de flesta av de världsdelar och kontinenter samt de hav som finns på kartan.
Du har goda kunskaper kring hur världen och världskartan ser ut och du kan nämna de flesta av de världsdelar och kontinenter samt de hav som finns på kartan.
Naturresurser i världen
Du vet med stöd vilka de viktigaste naturresurserna i världen är och du kan med stöd kommentera enkelt hur de är uppdelade.
Du vet ungefär vilka de viktigaste naturresurserna i världen är och du kan kommentera enkelt hur de är uppdelade.
Du har goda kunskaper kring de viktigaste naturresurserna i världen och du kan kommentera på ett ganska utvecklat sätt hur de är uppdelade. Du kan även resonera enkelt kring fördelar och nackdelar med denna uppdelning.
Du har goda kunskaper kring de viktigaste naturresurserna i världen och du kan kommentera på ett välutvecklat sätt hur de är uppdelade. Du kan även resonera på ett utvecklat sätt kring fördelar och nackdelar med denna uppdelning.

Världshaven

Nivå 1
Förmågan bedömd Kunskapskraven ej uppfyllda
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Haven och havsstormar
Du kan med stöd nämna de stora världshaven och placera dem på kartan. Du känner till de mest kända havsstormar och du kan med stöd kommentera kring deras funktion.
Du kan nämna de stora världshaven och placera dem på kartan. Du känner till de mest kända havsstormar och du kan kommentera enkelt kring deras funktion.
Du har goda kunskaper kring och kan nämna världshaven samt placera dem på kartan. Du har goda kunskaper kring de viktigaste havsstormarna och du kan kommentera och resonera kring deras funktion.
Du har mycket goda kunskaper kring och kan nämna världshaven samt placera dem på kartan. Du har mycket goda kunskaper kring de viktigaste havsstormarna och du kan kommentera och resonera kring deras funktion.
Världsvattnet
Du känner med stöd till vattnets former och du kan med stöd kommentera kring dess kretslopp. Dessutom kan du med stöd kommentera enkelt kring fisket och kring de föroreningar som påverkar världshaven.
Du känner till vattnets former och du kan kommentera kring dess kretslopp. Dessutom kan du kommentera enkelt kring fisket och kring de föroreningar som påverkar världshaven.
Du har goda kunskaper kring vattnets former och dess kretslopp och du kan kommentera på ett utvecklat sätt kring fisket och kring de föroreningar som påverkar världshaven.
Du har mycket goda kunskaper kring vattnets former och dess kretslopp och du kan kommentera på ett välutvecklat sätt kring fisket och kring de föroreningar som påverkar världshaven.
Ord och begrepp
Du har utvecklat förståelse och kan med stöd förklara några av de viktigaste begreppen som kopplas till området världen och vattnet.
Du har utvecklat förståelse och kan förklara några av de viktigaste begreppen som kopplas till området världen och vattnet.
Du har utvecklat förståelse och kan förklara en del av de viktigaste begrepp som kopplas till området världen enoch vattnet. Du kan använda några av dem i egna meningar.
Du har utvecklat förståelse och kan förklara de flesta av de viktigaste begreppen som kopplas till området världen och vattnet. Du kan använda en del av dem i egna meningar.

Odlingar och skogar

Nivå 1
Förmågan bedömd Kunskapskraven ej uppfyllda
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Odlingsmarker och jordbruk
Du känner till vad jordbruk är och du kan med stöd nämna en del av det som kan produceras via jordbruk. Du kan med stöd kommentera kring vad hållbart jordbruk kan innebära.
Du känner till vad jordbruk är och du kan nämna en del av det som kan produceras via jordbruk. Du kan kommentera kring vad hållbart jordbruk kan innebära.
Du har goda kunskaper om jordbruket och du kan nämna en del av det som kan produceras via jordbruk. Du kan resonera på ett utvecklat sätt kring hur jordbruket kan bli mer hållbart.
Du har goda kunskaper om jordbruket och du kan nämna en del av det som kan produceras via jordbruk. Du kan resonera på ett välutvecklat sätt kring hur jordbruket kan bli mer hållbart.

Skog

Nivå 1
Förmågan bedömd Kunskapskraven ej uppfyllda
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Jordens skogar
Du känner till några av de vanligaste skogstyperna och du kan med stöd kommentera kring vad det är som hotar dem.
Du känner till några av de vanligaste skogstyperna och du kan kommentera kring vad det är som hotar dem.
Du har goda kunskaper om de olika skogstyperna och du kan placera dem på kartan. Du kan resonera på ett utvecklat sätt kring vad det är som hotar världsskogarna och hur vi kan göra för att rädda dem.
Du har goda kunskaper om de olika skogstyperna och du kan placera dem på kartan. Du kan resonera på ett välutvecklat sätt kring vad det är som hotar världsskogarna och hur vi kan göra för att rädda dem.

Energi

Nivå 1
Förmågan bedömd Kunskapskraven ej uppfyllda
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Energikällor
Du kan med stöd nämna de vanligaste energikällorna på jorden. Du kan med stöd kommentera enkelt kring vilka av dem som är förnybara och icke förnybara.
Du kan nämna de vanligaste energikällorna på jorden. Du kan kommentera enkelt kring vilka av dem som är förnybara och icke förnybara.
Du har goda kunskaper om de vanligaste energikällorna på jorden och vilka som är förnybara eller icke förnybara. Du kan resonera på ett utvecklat sätt kring fördelar och nackdelar med var och en av dem.
Du har goda kunskaper om de vanligaste energikällorna på jorden och vilka som är förnybara eller icke förnybara. Du kan resonera på ett välutvecklat sätt kring fördelar och nackdelar med var och en av dem.
Ord och begrepp
Du har utvecklat förståelse och kan med stöd förklara några av de viktigaste begreppen som kopplas till området världshav, skogar och naturresurser.
Du har utvecklat förståelse och kan förklara några av de viktigaste begrepp som kopplas till området världshav, skogar och naturresurser.
Du har utvecklat förståelse och kan förklara en del av de viktigaste begreppen som kopplas till området världshav, skogar och naturresurser. Du kan använda några av dem i egna meningar.
Du har utvecklat förståelse och kan förklara de flesta av de viktigaste begreppen som kopplas till området världshav, skogar och naturresurser. Du kan använda en del av dem i egna meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: