Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - Magic åk 5

Skapad 2020-10-31 12:33 i Hallernaskolan Stenungsund
Pedagogisk planering - Magic Åk 5
Grundskola 5 Engelska
Eleverna kommer utveckla sin förmåga att förstå och uttrycka sig på engelska med fokus på ord och uttryck från Magic åk 5.

Innehåll

Engelska - Magic åk 5

 

Förmåga 

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

 

 Konkretiserade mål 

Du kommer att få lära dig att följa muntliga och skriftliga instruktioner och lösa uppgifter.

Du kommer att få lära dig att kommunicera engelska språket.

Du kommer att få lära dig att skriva enkla meningar, fraser och uttryck på engelska.

Du kommer att få lära dig nya ord.

Du kommer att få lära dig att stava.

Du kommer lära dig några grammatiska strukturer.

 

Centralt innehåll/arbetsområden

Vi kommer att lyssna och läsa ( tydligt talad engelska). 

Vi kommer att lyssna och läsa skriftliga instruktioner och beskrivningar .

Vi kommer att hålla oss till ämnesområden som är välbekanta för eleverna. 

 

Arbetssätt

Textbok

workbook

Digitala övningar på studentlitteratur

Spela engelska spel

Översättningsövningar

Lyssningsövningar

Läsning och översättning i par 

Grammatik som t.ex. regelbundna och oregelbundna verb, pluralbildning etc.

Glos-läxor

 

Vi strävar efter en variation i undervisningen för att ha större möjlighet att stimulera alla eleverna i ett lärande perspektiv och varierar arbetssätten så att eleverna får möjlighet att utveckla sina förmågor med just sina styrkor.

 

Bedömning

Test på glosor och korta meningar/fraser/uttryck.

Grammatiska test

Skriftliga presentationer samt diskussioner. 

Samtal med en kompis och ställer frågor och svarar. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: