👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

pedagogiska planering kurdiska årskurs 7-9 HT020

Skapad 2020-10-31 13:13 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Modersmål
på väg mot ett bättre stöd för elevers läsning och skrivande i ämne modersmål . Genom att eleverna arbete med text förståelse , textsamtal, textinnehållet, och närläsning . Samt skrift och skriftbruk att eleverna kunna skriva gemensamma text eller skriva en individuell text. Under kommande veckorna vecka 45-52 i höstterminen 2019, ska vi arbeta med att utveckla läsförmåga, textförståelse och hur skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation samt i vilken sammanhang använder modersmål för att kommunicera. .

Innehåll

Arbetsområde

Läsa& skriva& kultur

Konkretiserade mål för eleven

Konkretiserade mål för eleven.

 

 • Att kunna återge innehållet av texten som eleven har läst eller hört.
 • Att eleven  kunna  utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och  god språklig variation
 • Att eleverna kunna  underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till kurdiskas språket.
 • .Att kunna jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska .
 • Att kunna sammanfattningar av olika texters innehåll med  koppling till tidsaspekter och orsakssamband .,

Undervisning och arbetsmetoder

 • Högläsning - använda Cirkelmodellen för genrebaserad undervisning .
 • Eleverna ska läsa olika slags texter såsom , berättelser, fabler, sagor och myter
- arbeta med frågor till texten.
 • Eleverna kommer att berätta, beskriva  text innehållet så mycket som möjligt under lektionerna i större och små grupper.
 • Eleverna kommer att skriva  gemensam texter i små grupper  .
 •  kurdiska film visning och övning under lektionen .
 • Arbete med  övning bok .

Använda digital verktyg för att  skriva på kurdiska 

 

Eleven nå målet

Se matrisen  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9