Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik

Skapad 2020-10-31 13:21 i Tunaskolan särskolan Lunds för- och grundskolor
Ett ämnesövergripande projekt " Trafik i praktik"
Grundsärskola 1 – 3 Idrott och hälsa Svenska Bild Samhällsorienterande ämnen
Vi ska arbeta i ett ämnesövergripande projekt med "Trafik i praktiken". Vi studerar trafikmiljön runtom vår skola och identifierar riskfyllda platser i närområdet. Hur kan man minska riskerna och vilka trafikregler finns det? Vi lär oss hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Innehåll

Konkreta mål:

Ge exempel på regler i trafiken.

Känna igen viktiga trafikmärken.

Kunna vänster och höger

Säga något om mörker och reflexanvändning

Berätta om en säker cykel

Ge exempel på en farlig trafiksituation och berätta om hur man kan minska riskerna genom att bete sig säkert.

Säga något om hur man bör agera vid olyckor i trafik

Skriva enkla ord och meningar

Ämnesspecifika ord och begrepp: vägmärken, övergångsställe, cykelbana, gångbana, reflex, trafikbuller, bullerplank, första hjälpen, höger, vänster, trafiksignal, polismans tecken

 

 

 

Du kommer visa att du kan genom att:

Delta i samtal

Redovisa arbetsuppgifter.

Svara på frågor

Beskriva med egna ord vad som händer i bilder.

 

 

Arbetssätt:

Elevinflytande: Vad vill de lära sig om att vistas ute i trafiken?

Gå trafikpromenader i närområdet, lära, uppleva och pröva på.

Cykla i närområdet, lära, uppleva och pröva på.

Dokumentera med foton och text.

Undervisning om vägmärken och tala om trafikregler

Trafikbuller: Hur påverkas vi?

Göra jämförelser i trafik under olika förutsättningar: mörker,halka snö och regn

Skador och första hjälpen 

Vi ser filmserien "Gatsmart" och för efterföljande samtal

Samtal till miljöbilder

För eleverna aktuella lekfordon samt cykel och säkerhet 

Rollspel

Trafikspel

Läsa texter

Skriva enkla texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • jämföra och reflektera över bilder,
  Bl
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  IDH
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-6
 • Trafikregler och säkert beteende i trafiken.
  SO  1-6
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-6
 • Teckning, måleri och modellering.
  Bl  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön.
  IDH  1-3
 • Trafikregler och säkert beteende i trafiken.
  SO  1-3
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och samband mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande bilder och i att arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
  Bl  E 6
 • Dessutom bidrar eleven till att orientera sig i närmiljön och medverkar då i att använda vägbeskrivningar och andra hjälpmedel.
  IDH  E 6
 • Eleven kan ge exempel på enstaka elevnära normer och regler och bidrar till resonemang om varför de kan behövas.
  SO  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra enkla muntliga presentationer.
  Sv  E 6
 • Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  E 6
 • Eleven kan medverka i att använda vägbeskrivningar för att orientera sig och för att visa på någon plats i närmiljön med betydelse för eleven.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv   3
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa enkla meningar i elevnäratexter med kända ord och bekant innehåll.
  Sv   3
 • Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven begynnande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan med stöd av bilder skriva kända ord.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: