Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning

Skapad 2020-10-31 14:29 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Grundskola 4 – 6 Matematik
Grunden till all matematik är att man har kunskaper om vårt talsystem. Här tränar vi talsorter, använder tallinjen och tränar problemlösning för att befästa talsystemet.

Innehåll

Målet med detta arbetsområde är att du ska:

 • kunna positionssystemet och dess talsorter
 • kunna storleksordna tal
 • kunna förklara begrepp som t ex siffra, tal, talsort och tallinje
 • förstå att = tecknet betyder lika mycket på varje sida.
 • lösa vardagsproblem genom att  t.ex. rita eller prova sig fram.

Aktiviteter och uppgifter som leder mot målen

 • Elevaktiva genomgångar
 • Färdighetsträning i bok
 • EPA-uppgifter
 • Bingel-träning via dator
 • Diagnoser
 • Exit tickets

Hur bedömnings din förståelse

 • Delta i samtal och diskussioner
 • Räknandet i boken
 • Redovisa uppgifter 
 • Genomföra diagnos/test

Källor vi kommer att använda

 • Grundboken
 • Arbetsblad
 • Bingels digitala hjälpmedel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  C 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: