Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Let's Work Together!

Skapad 2020-10-31 16:33 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Undervisningen bygger på "Join the Quest 6", kapitel 4 - Let's Read!
Grundskola 4 – 6 Engelska
I detta arbetsområde kommer du att träna dina färdigheter i engelska tillsammans med dina lagkamrater. Detta gör vi genom att arbeta med olika texttyper som vi: t.ex. läser, lyssnar på, jobbar med skriftligt samt pratar om.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är att ”utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.”

Arbetssätt och undervisning

Du kommer under detta arbetsområde att delas i grupper där du får tillsammans med ditt lag arbetar med en viss texttyp. Ni kommer få läsa, prata om och lyssna på engelska utifrån den texttypen ni jobbar med.

Detta lagarbete kommer ni tillsammans redovisa i smågrupper eller eventuellt spela in och skicka till läraren för bedömning v.49.

Undervisningen sker omväxlande i helklass, gruppvis och enskilt.

Visa vad du lärt dig

I muntliga diskussioner får du visa hur du kan uttrycka dig på engelska när du genomför NP Muntligt under v.47-49. Du ska också testa gamla NP för hörförståelse, läsförståelse och en skriv uppgift.

Tidsram

Vecka 45 - 51

Bedömning

Du kommer att bedömas i din förmåga att:

• Prata engelska • Förstå talad och skriven engelska • Skriva på engelska

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: