Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi år9 - Kapitel 6 - Evolution v2

Skapad 2020-11-01 10:30 i Almåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 9 Biologi
Vi kommer arbeta med vilka drivkrafter som finns bakom evolution och försöka förstå vad som påverkar dessa.

Innehåll

Koppling till läroplanen - förmågor & centralt innehåll

Undervisningen

Undervisningen kommer blanda laborationer, egna övningar och genomgångar. 

I undervisning kommer du att lära dig om...

Evolution och livets utveckling
Darwins evolutionsteori
Bevis för teorin

Viktiga begrepp: Anpassning, Naturligt och sexuellt urval, Evolution, Konkurrens och samarbete, Genetisk variation och mutation, Bevis för evolutionen, Livets utveckling, Människans utveckling. 

I undervisningen kommer vi att arbeta med... 

Filmer
Genomgångar
Läroboken
Diskussioner kring olika frågeställningar

När vi läst kapitlet kan du:

 • ge exempel på att miljöförändringar påverkar levande organismer
 • beskriva hur anpassningar till miljön sker
 • förklara hur det naturliga urvalet kan leda till nya arter
 • förklara vad en mutation är
 • redogöra för vad Darwin byggde sin evolutionsteori på 
 • ge några bevis för evolutionsteorin
 • förklara fotosyntesens betydelse för livets utveckling
 • beskriva huvuddragen i livets utveckling
 • nämna några steg i människans utveckling

Bedömning

Skriftligt prov. 

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt

Genom att resonera kring några frågor som du svarar på skriftligt.

Följande kommer att bedömas

Se matris!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Ämnesmatris - Biologi 7-9 v2

Använda resultat, utvärdera & dokumentera
förmåga att jämföra resultaten med frågeställning och dra slutsatser med koppling till biologiska modeller och teorier samt att resonera kring reslutatens rimlighet och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan dra enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Du kan dra utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Du kan dra välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.

Använda begrepp, modeller och teorier

förmåga att: "använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället"
Kunskaper & resonemang
förmåga att visa kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang med användning av begrepp, modeller och teorier.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan visa kunskaper genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Du kan föra enkla och, till viss del, underbyggda resonemang och visar då på enkelt identifierbara samband. Du kan beskriva enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Du kan visa kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och visar då på förhållandevis komplexa samband. Du kan beskriva komplexa samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Du kan visa kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och visar då på komplexa samband. Du kan beskriva komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Naturvetenskapliga upptäckter
förmåga att beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan ge exempel och beskriva några upptäckter
Du kan förklara och visa på samband mellan några upptäckter
Du kan förklara och generalisera kring några upptäckter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: