Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dialekter (insändare) 9b

Skapad 2020-11-01 10:51 i Öjersjö Storegård Partille
Grundskola 7 – 9 Svenska
I detta arbetsområde kommer vi att väva in språkhistoria, dialekter och slang. Vi kommer att läsa texter, se film och diskutera kring vem som talar dialekt, varför de uppstått och vilka attityder och förutfattade meningar som finns om våra dialekter. Arbetet går ut på att du ska få ökad förståelse kring vår språkhistoria och ditt egna språk. Parallellt arbetar vi med boken "Ett öga rött". Slutuppgiften är att skriva en insändare (argumenterande text) om ämnet dialekter.

Innehåll

Arbetsformer - vad gör vi?

  • Vi kommer att tala om språkhistoria och hur ord tillkommer i det svenska språket.
  • Vi kommer att prata och diskutera om dialekter och ungdomsspråk
  • Vi kommer att se film 
  • Du kommer avslutningsvis skriva en insändare (argumenterande text) om ämnet dialekter

 

Kunskapskrav som testas

(se matris nedan)

SKRIVA.

Matriser

Sv
Dialekter

SKRIVA

På väg att nå målen för E
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Att skriva olika texter
Eleven kan skriva olika slags texter med stöd av läraren.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativ god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Framföra åsikter med argument
Du kan framföra åsikter om bekanta ämnen med stöd av läraren.
Du kan framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för diskussionen framåt.
Du kan framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för diskussionen framåt.
Du kan framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.
Resonera om språket (fokus på dialekter)
Du kan föra enkla resonemang om det svenska språket med stöd av läraren.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: