Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tibbo's story Årskurs 4

Skapad 2020-11-01 13:26 i Norrtullskolan åk F-6 Söderhamn
Skills åk 5
Grundskola 4 – 6 Engelska
Vi kommer att arbeta med utgångspunkt i Skills textbook och workbook för åk 4. Vi kommer att arbeta på olika sätt och öva på läsa, höra, tala och skriva. Vi bygger upp ord, fraser och grammatik med fokus på kommunikation, talad och skriftlig.

Innehåll

Skills Unit 1-4,  åk 4

Skills är indelad i 4 Units där varje Unit innehåller 3 kapitel och en skrivuppgift.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Läsa  - Jag kan läsa och förstå beskrivningar och instruktioner.

Höra  -  Jag förstår när någon ger en enkel beskrivning och instruktion.

Skriva  -  Jag kan skriva enkla beskrivningar och instruktioner.

Tala  - Jag kan ge enkla beskrivningar och instruktioner.

 

Undervisningens innehåll:

Vad gör vi: 

Vi kommer arbeta med textbook, workbook och digitala övningar. Detta kommer lektionerna innehålla:

 • Träna på att tala engelska
 • Lära sig nya ord och att kunna använda dem i tal och skrift.
 • Grammatik som hör till tal och texter, lästa och skrivna
 • Läsförståelse
 • Hörförståelse
 • Skriva texter med olika syften

 

 Hur gör vi:

 • Vi tittar på bilder, läser texter och tittar på nya ordgrupper för att bygga upp ett vardagsnära ordförråd.
 • Vi läser och lyssnar på texter enskilt/tillsammans.
 • Vi spelar spel och dramatiserar med anknytning till text/ordförråd. 
 • Vi övar på att på att tala och ge instruktioner med hjälp av bilder i workbook.
 • Vi läser högt/tyst och lyssnar till instruktioner via digitala övningar.
 • Vi skriver och ger instruktioner med hjälp av workbook.
 • Vi övar på grammatik kopplat till texten 

 

Du kommer bedömas enligt:

 • din förmåga att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
 • din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal och skrift. 

 

Bedömningen sker genom:

 • Samtalsövningar
 • Skrivuppgifter
 • Deltagande under lektionerna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Skills 4, kunskapsmål Unit 1

Kunskapsmål Unit 1, vad kan du?

Läsa, höra, skriva och tala
Jag behöver träna mer på att:
Jag kan:
Läsa
Läsa och förstå en beskrivning av en familj.
Höra
Förstå när någon berättar om sin familj på tydligt talad engelska.
Skriva
Skriva en text och berätta om en familj.
Tala
Berätta om en familj och dess familjemedlemmar.
.

Checklista för språkliga företeelser. Vad kan du?

Jag behöver träna mer på att:
Jag kan:
Använda plural -s/-es
Exempel: cat - cats, peach - peatches
Använda a/an
Exempel: a child, an alien
Använda there is/are
Exempel: There is a girl. There are two boys.
Använda verbet to be
Exempel: I am, you are, he is etc.
Använda verbet to have
Exempel: I have, you have, he has etc.

En
Skills 4, kunskapsmål Unit 2

Kunskapsmål Unit 2, vad kan du?

Läsa, höra, skriva och tala
Jag behöver träna mer på att:
Jag kan:
Läsa
Läsa och förstå en enkel instruktion.
Höra
Förstå när någon ger en enkel instruktion.
Skriva
Skriva en enkel instruktion i ett välbekant ämne (t. ex. mat och fritid).
Tala
Ge en enkel instruktion.
.

Checklista för språkliga företeelser. Vad kan du?

Jag behöver träna mer på att:
Jag kan:
Använda prepositioner
Exempel: in, under, on, in front of, next to,
Använda verb i presens
Exempel: Tibbo likes sandwiches, Vega and Leo like animals. He likes They like
Säga vad klockan är
Hel- och halvtimmar.

En
Skills 4, kunskapsmål Unit 3

Kunskapsmål Unit 3, vad kan du?

Läsa, höra, skriva och tala
Jag behöver träna mer på att:
Jag kan:
Läsa
Läsa och förstå en beskrivning av en person.
Höra
Förstå när någon berättar om en person.
Skriva
Skriva en text och berätta om en person.
Tala
Berätta om en person.
.

Checklista för språkliga företeelser. Vad kan du?

Jag behöver träna mer på att:
Jag kan:
Använda verb i presens
Exempel: Tibbo likes sandwiches, Vega and Leo like animals. He likes They like
Använda och förstå uttryck
med do/don't, does/doesn't.

En
Skills 4, kunskapsmål Unit 4

Kunskapsmål Unit 4, vad kan du?

Läsa, höra, skriva och tala
Jag behöver träna mer på att:
Jag kan:
Läsa
Läsa och förstå en beskrivning av en plats.
Höra
Förstå en beskrivning av en plats.
Skriva
Skriva en text och berätta om en plats.
Tala
Berätta om en plats.
.

Checklista för språkliga företeelser. Vad kan du?

Jag behöver träna mer på att:
Jag kan:
Säga det engelska alfabetet
Säga vad klockan är
Använda -ing
efter love, like och hate. Exempel: I hate going to the cinema.
Berätta om framtiden
Exempel: I will...
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: