Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållfasthet

Skapad 2020-11-01 14:13 i Sätra skola Linköping
Grundskola 4 – 6 Teknik
Visste du att… …världens längsta bro är fem gånger så lång som Öresundsbron och lika lång som ett maratonlopp. Jiaozhou Bay Bridge i Qingdao i den kinesiska Shandong-provinsen är med sina 42,5 kilometer världens längsta bro över vatten. …de första broarna var trästockar och stenar som användes för att ta sig över vattendrag. …Världens högsta hängbro (avstånd mellan bro och marken): Beipanjiang- bron i Kina som går 565 meter över Beipanjiang-floden.

Innehåll

Jag ska känna till och kunna använda följande begrepp:

hållfasthet konstruktion stabil instabil utmattning fackverk balk pelare valv stödyta tyngdpunkt

 

Vilka förmågor ska jag träna:

 •         använda teknikens begrepp,
 •         identifiera och analysera tekniska lösningar
 •         identifiera problem och behov som kan lösas med teknik
 • analysera drivkraften bakom broarnas utveckling och hur tekniken har förändrats över tiden

Jag ska lära mig: 

 •        Veta hur broar är uppbyggda
 •         Förstå vilka material som används för att få en hållfast bro.
 •       Känna till vilka egenskaper materialet har.

Hur ska jag lära mig:

 •           Gemensamma genomgångar
 •           Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 •           Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler samt fysiska modeller
 • LÄXA begreppskunskap

Så här ska jag visa att jag lärt mig:

 •          Vara delaktig på lektionerna
 •           Begreppstest
 • Uppvisa dokumentation av broprojektet

Lycka till!

 

Matriser

Tk
Hållfasthet

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Hållfasta och stabila konstruktioner
Eleven kan inte beskriva några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
Genomföra arbeten
Eleven kan inte genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven inte till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
Eleven gör inte dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Ny aspektFörändring över tid, fördelar & nackdelar
Eleven kan inte föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur bron har förändrats över tid dess fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring bron i samhället har förändrats över tid och vilka fördelar och nackdelar bron har för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang hur bron har förändrats över tid och vilka fördelar och nackdelar bron har för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang hur bron har förändrats över tid ochvilka fördelar och nackdelar bron har för individ, samhälle och miljö
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: