Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Texter för olika syften

Skapad 2020-11-01 14:11 i Sjökarbyskolan Österåker
Genreskrivning årskurs 6
Grundskola 4 – 6 Svenska
I det här avsnittet kommer vi att jobba med olika typer av texter. Du kommer att få lära dig om vad som utmärker de olika texttyperna och hur de är uppbyggda.

Innehåll

Pedagogisk planering från Solskiftesskolan

Svenska årskurs 6 ht - 2020


Vad ska du lära dig under det här avsnittet?

Efter avslutad undervisning så ska du kunna:

  • avgöra vilket syfte de olika texttyperna har, alltså varför de skrivits
  • redogöra för hur texterna är uppbyggda för att syftet ska kunna uppnås
  • känna igen och visa vilka språkliga drag som utmärker varje texttyp
  • redigera och bearbeta dina egna texter

Hur ska vi lägga upp undervisningen?
Vi kommer att använda oss av läromedlet Zick-Zack Skrivrummet där vi enskilt- och gemensamt kommer att läsa texter som tillhör olika genrer. Lektionerna kommer dessutom att bestå av gemensamma genomgångar, diskussioner och producerande av egna texter.

Skulle du missa någon lektion så kommer uppgifter att finnas i google classroom, hos din lärare eller via lärarens mail.

Hur ska du examineras?

Du kommer att bedömas utifrån aktivt deltagande på lektionerna, både i diskussioner och i eget arbete. Du kommer att bedömas löpande under arbetets gång med olika textuppgifter och med ett avslutande prov.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: