Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Babblarna

Skapad 2020-11-01 14:23 i Hobergets förskola Bollnäs
Förskola
I Kupan avdelning finns 15 barn . De intresse för Babblarna.med hjälp av våra kompisar Babblarna kan vi på ett enkelt lustfyllt sätt arbeta med läroplanens mål i all verksamhet. Babblarna har tydliga former och ämnen som förskolan arbetar efter för att utveckla barnen.

Innehåll

Nuläge

I Kupan finns 15 barn med ett stort rörelsebehov samt intresse för sång och musik .

vi har också märkt av ett stort intresse av Babblarna hos samtliga barn.Alla barn är bekanta med Babblarna figurerna som ett inspirerande lekmaterial .De olika figurernas egenskaper är kopplat till läroplanen i språk,

matematik,rörelse,social,samspel,skapande,naturkunskap och teknik.

Mål

Babblarna karaktärerna har läroplan som grund och för oss de kommer att bli inspiration källa för olika aktiviteter.

Doddo symbolisera social kompetens gillar att kramas och att vara tillsammans .

Lpfö 98 rev 2016     Förskolan ska  sträva efter att varje barn utvecklar 

 •  förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.
 • öppenhet,respekt,solidaritet och ansvar.

 

Babba symbolisera språkkunnighet ,språklek och olika ord.

Lpfö 98 rev 2016    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

 • Nyanserat talspråk,ordförråd och begrepp sin förmåga att leka med ord , berätta , uttrycka tankar , ställa frågor , argumentera och kommunicera med andra.

 

 Diddi symboliserar kreativt skapande i alla möjliga material man kan hitta.

Lpfö 98 rev 2016    Förskolan ska stäva efter att varje barn utvecklar

 • skapande förmåga och sin förmåga att  förmedla upplevelser , tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som bild.
 • förmåga att bygga , skapa och konstruera med hjälp av olika material.

 

Dadda symbolisera naturvetenskap och teknik 

Lpfö 98 rev 2016    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 • förståelse för naturvetenskap och samband i naturen , liksom sitt kunnande om växter , djur  samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
 • förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.
 • Förmåga att bygga , skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker och redskap.
 •  

 

Bibbi symbolisera matematik och problemlösning

Lpfö 98 rev 2016    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

 • förståelse för rum , form , läge , riktning och grundläggande egenskaper hos mängder , antal , ordning och talbegrepp samt för mätning , tid och förändring.
 • förmåga att använda matematik för att undersöka , reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

 

Bobbo symbolisera motorik och rörelse

Lpfö 98 rev 2016   Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

 • motorik , koordinationsförmågan och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.
 • upplevelser , tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek , rörelse , sång , musik och dans.

 

 Syfte

med hjälp av Babblarna och dess material kan vi på ett lekfullt sätt utveckla det talade språket.

vi ser att Babblarna kan användas hela verksamheten för att täcka alla läroplanens områden. Babblarna är sex stycken små färgglad figurer som användas för att på ett roligt och spännande sätt främja bl.a.

Vi vill att barnen lärande lustfyllt mångsidigt och sammanhängande , i linje med läroplanens intentioner.

Vi vill ge barn möjlighet att utveckla följande i vårt arbete med Babblarna.

 • språklig utveckling , muntligt och med tecken som stöd (TAKK)
 • Matematiska tänkandet
 • Motorisk
 • Miljö
 • konflikthantering och skapa goda kompisrelation
 • bild och skapande
 • inflytande

För att tydliggöra vår verksamhet och lyfta fram hur viktig leken är för barns utveckling och lärande arbetar vi på lekful sätt där barnen fårö använda fantasi , bearbeta händelser , lära sig samarbeta och lösa konflikter.

De provar hur det känns att vara stor , snäll , farlig , mamma eller nån riktigt elakt.

 

Genomförande

Genom olika planerade och spontana aktiviter som utgår från Babblarnas egenskaper kommer vi att genomföra läroplanens mål.

Doddo är snäll , rättvis och hjälper alltid sina vänner,älskar att höra sin röst ,men är en trofast vän som ser till att ALLA är med,lyssnar noga på vad de andra vill,lugn och stabil och sätter alltid sina kompisar först.Doddo är den som ser om några är ledsen eller utanför.Doddo vill gärna skapa rättvisa och hjälper . Ser till att värdegrunden upprätthålls och vi visar och pratar om hur en bra kompis är. Vi pratar om känslor(glad,arg,ledsen) med hjälp av känslo-bollar , känslo-tärningen och teckenspråk.Vi tränar på att samarbeta i leken och hjälpa varandra med hjälp av rockring och tågbanan.

Babba är en pratsam figur som gillar att läsa sagor och diskutera saker  ,berättar sagor för den som vill lyssna och läser många böcker. Pratsam och omtänksam,naturlig ledare. Babba är modig ,tar gärna täten och gillar att arrangera aktiviteter där alla kan vara med .det gör vi för att öka barnens förståelse och uttal i det svenska språket. Vi introducerar nya tecken i samlingen med barnen. Vi går igenom tecken till sånger och ramsor med barnen men även när det blir aktuellt att ta in nya tecken i andra sammanhang. Använder tecken när vi läser böcker. Vi användare tecken när vi leker med känslo-bollar och känslo-tärningen.vi läser flanellsaga.

Diddi är snabb,vill vara först,den äventyrlige och våghalsige. Älskar närhet studsar,far och rör på sig , mycket "spring i benen",energisk.  Konstnärlig och kreativt påhittig .Älskar att rita,måla med många färger ,kladda. Kastar sig före alla andra,pratar göra men hinner inte alltid lyssna på de andra. Tycker om att stöda,far runt som en virvelvind. Diddi gillar att skapa i alla möjliga material. Vi erbjuder påskpyssla vårpyssel,målar och pysslar med olika material.

Dadda är bra på att hitta saker ,men tappar de lätt igen.gillar naturkunskap och teknik. Dadda är impulsiv ,lite klumpig . Dadda älskar att vara ute i naturen och både titta , känna på härma växter och djur.vi gör olika ljudexperiment och alla får göra. Vi gör naturkunskap och teknik med hjälp av olika experiment .vi går till skogen. Plockar upp saker i naturen ,tar och känner ,funderar. Tillsammans utforskar vi hur enkel teknik fungerar i vår vardag. Alla barn deltar utifrån ålder i olika aktiviteter.

Bibbi  är försiktig och lite ängslig av sig.jätte bra på räkna och att klura ut saker. Bibbi är lugn av sig.Bibbi är stillsam och försiktig ,tycker om att ta det lugnt och studera saker. Bibbi tänker mycket om älskar klurigheter och uppfinningar. Matematik och problemlösning. Med Bibbi kommer vi att lära oss om lång/kort,Stor/liten, räkna och sortera färger med hjälp av olika aktiviteter och olika material och iPad.

Bobbo är glad och arg- med ett snabbt humör. studsig och nyfiken. Bobbo är nästan alltid glad ( men kan blir jätte-hoppa-studsa-arg och sur när något gör fel). Bobbo är glad och sprallig figur, men med ett hett temperament. Mycket energifylld ,nyfiken och busig. Bobbo gillar rörelse ,sång och lek . Bobbo älskar att röra sig och dansa och att ge sig ut på äventyr. Tillsammans med Bobbo spelar vi instrument och dansar,gör rörelse sånger, motorik övningar med hjälp av  hinderbana och olika aktiviteter.

 

Dokumentation under lärprocessen 

 • Unikum (webbverktyg för samarbete kring lärandet i förskolan)
 • Vägg dokumentation (som gör vår verksamhet synlig för föräldrar och barn )
 • Fotografierna,bild ,film,texter  (som visar på hur barnen lär,leker och utvecklas.

 

Ansvar

 Alla pedagoger på kupan  avdelning.

 

Uppföljning 

 Under våra reflektionstillfällen kommer vi att diskutera hur gruppen fungerar samt hur arbetet behöver följas upp eller planeras om .

Gruppens progress kommer att dokumenteras och följas upp under terminens gång. Pedagogen kommer att dokumentera barngruppen genom bilder,film och anteckningar från barnens tankar och funderingar .

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: