Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO Åk 3 HT-20 Forntiden

Skapad 2020-11-01 14:29 i Brunnbyskolan Linköping
Forntiden
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vi ska ta reda på hur de allra första människorna som kom till Sverige levde, hur uppfinningar förändrade deras liv och hur de blev bönder och till sist vikingar. Hela den här perioden är över 12 000 år lång och kallas för Forntiden.

Innehåll

Mål med undervisningen och det som bedöms är att eleven kan:

 

 • beskriva hur man kan se spår av forntiden i naturen.
 • beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

 • använda tidslinjer i viss utsträckning och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

 • förklara några utvalda begrepp som används inom området forntiden. 

Vi kommer att bedöma din delaktighet och aktivitet när du arbetar med dina uppgifter. Vi kommer att bedöma dina kunskaper med hjälp av en skriftlig kunskapskoll och din egna självbedömning i slutet av arbetsområdet. 

Undervisning och arbetssätt

 • Vi ska tillsammans läsa texter om de olika tidsåldrarna under forntiden. Vi diskuterar texterna tillsammans. 

 • Vi ska tillsammans lära oss olika begrepp som hör till forntiden

 • Studiebesök i närområden där vi undersöker spår av forntiden i naturen.

 • Titta på och diskutera innehåller i lärandefilmer på SLI om forntiden.
 • Tillverka föremål i ämnet bild kopplade till forntiden.
 • Göra virtuella besök i forntidsmiljöer. 

Nedan ser du syfte, centralt innehåll och  kunskapskraven för årskurs 3 i arbetsområdet.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3

Matriser

SO
SO Åk 3 HT-20 Forntiden

På väg att nå målen.
Med mycket hjälp av vuxen.
På god väg att nå målen.
Med visst stöd av vuxen.
Når målen.
Självständigt.
Når längre än målen.
Självständigt och utvecklat.
Spår av forntiden i naturen
Du kan upptäcka spår av forntiden på en angiven plats/område i naturen.
Beskriva delar av människans tidiga historia
Du kan beskriva delar av människans tidiga historia.
Använda en tidslinje.
Du kan använda dig av en tidslinje för att ange händelser i tid och i rätt inbördes ordning.
Begrepp
Kunna några begrepp som vi använder inom området forntiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: