Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So viel Wasser

Skapad 2020-11-01 14:29 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola F – 9
Du ska lära dig ord och fraser du behöver för att turista vid vatten.

Innehåll

Innehåll

So viel Wasser                                                                         Pedagogisk planering år 9 vecka 45-47

Konkretisering av mål

Du ska lära dig ord och fraser du behöver för att turista vid vatten.

 

Arbete

Vi kommer att arbeta med texterna Der Hafen hat Geburtstag och Erlebnis Helgoland och med de uppgifter i övningsboken som hör till texterna. Du kommer att få lära dig ord och fraser du behöver för att turista vid vatten. Vi kommer att arbeta med tidsangivelser, imperfekt och dativobjekt.

 

Redovisning

Du ska visa att du tillägnat dig ord och fraser du behöver för att turista vid vatten under ett provtillfälle fredag 20 november.

 

Bedömning

Din förmåga att använda språkliga strategier kommer bedömas.

 

 

Matriser

Utvecklingsmatris Moderna språk; skriva

Din förmåga:

att uttrycka dig begripligt
Du förmedlar ett innehåll, dock inte alltid helt begripligt för en tysk/ fransk/ spansktalande.
Du förmedlar ett innehåll på ett sådant sätt att en tysk/ fransk/ spansktalande förstår utan större problem.
Du förmedlar ett innehåll och är tydlig, på ett sådant sätt att en tysk/ fransk/ spansktalande förstår utan större problem.
Du förmedlar ett innehåll väl och har inga problem att göra dig förstådd på målspråket.
att bygga upp ett innehåll
Du uttrycker dig mycket enkelt och kortfattat om vardagliga ämnen.
Du uttrycker dig enkelt och kortfattat med sammanhang.
Du uttrycker dig om ett specifikt ämne och tar även med detaljer.
Du uttrycker dig utförligt, tar upp helheter och detaljer.
att använda ord
Du väljer enkla ord utan variation. Du gör dig inte alltid förstådd.
Du väljer enkla ord och gör dig förstådd.
Du försöker att variera dig genom att t.ex. använda synonymer och sammanbindande ord.
Du har ett varierat ordval som visar på ett stort ordförråd.
att använda nya ord
Du använder enstaka nya ord.
Du använder några nya ord.
Du har utökat ditt ordförråd med nya ord och använder dem.
Du har utökat ditt ordförråd mycket och använder orden på rätt sätt.
att använda grammatik
Du använder, en för årskursen, mycket enkel grammatik.
Du använder enkel grammatik.
Du försöker använda ny grammatik.
Du använder dig av ny grammatik.
Du gör grammatiska fel som ibland förstör förståelsen.
Du gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen.
Du gör få grammatsika fel.
att använda grammatik
Du glömmer att böja verben.
Du är medveten om tempusböjning, men göra vissa fel ibland.
Du klarar av att välja rätt tempus.
att bygga meningar och uttrycka samband
Du gör korta meningar, som inte alltid är korrekta. T.ex kan dina meningar ibland sakna verb, vilket påverkar begripligheten.
Du gör korta men oftast korrekta meningar.
Du kombinerar korta och långa meningar, med bisatser.
Du varierar menings-byggnaden.
att bygga meningar
Du startar dina meningar på liknande sätt, ofta med samma ord.
Du startar dina meningar på liknande sätt, t.ex. med subjektet.
Du börjar varierar sättet att starta meningarna, t.ex börjar du ibland med ett adverbial.
Du varierar sättet att starta meningarna.
Du försöker binda ihop satser.
Du binder ihop satser och stycken på olika sätt.
att interagera
Du besvarar frågor med ett eller några få ord. Du ställer ibland en enkel följdfråga.
Du ställer frågor och/eller reagerar på/ kommentarerar det du läser.
Du hittar på nya saker att skriva eller fråga om.
att anpassa språket efter mottagare, situaiton och syfte
Du tar ibland hänsyn till mottagare och situation genom att t.ex. välja rätt tilltalsform.
Du tar hänsyn till mottagare och situation genom att t.ex. välja rätt tilltalsform eller använda slanguttryck i rätt sammanhang.
att använda strategier
Du saknar strategier. Du använder svenska eller engelska.
Du letar efter ord i andra språk och försöker använda dem på ett sätt som passar i tyska/franska/spanska. Du förenklar det du vill skriva.
Du använder synonymer. Du omformulerar. Du förklarar vad du menar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: