👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text

Skapad 2020-11-01 14:56 i Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser Stockholm Grundskolor
Återberättande text
Grundskola 4 – 5 Svenska som andraspråk Svenska
En återberättande text är när någon berättar eller skriver om något som har hänt sig själv eller någon annan. I detta avsnitt får du öva på att läsa återberättande texter samt återberätta i tal och skrift med en särskild struktur.

Innehåll

Arbetsområde

Hur vi kommer arbeta:

 • Läsa olika återberättande texter och diskutera hur de är uppbyggda.
 • Göra övningar där du får träna på att återberätta muntligt om något som har hänt, som du har läst eller sett.
 • Tillsammans öva på att planera en återberättande text genom att använda en stödstruktur, stödord/nyckelord och tidsord.
 • Enskilt planera och skriva en återberättande text.

Vad du behöver göra:

 • Vara uppmärksam och aktiv under gemensamma genomgångar.
 • Öva i Klara Svenskan-boken.
 • Muntligt öva på att återberätta i par, liten grupp, halv - eller helklass.
 • Planera och skriva en återberättande text, som lämnas in och bedöms.
 • Göra en muntlig redogörelse, om något du har gjort/sett eller hört, som bedöms.

Detta ska du kunna:

 Bedömning

 • Läraren observar hur aktivt du deltar under genomgångar och samtal.
 • Läraren observerar hur du arbetar med dina skrivuppgifter.
 • Självbedömning med hjälp av checklista.
 • Kamratrespons med hjälp av checklista.
 • Läraren bedömer skriftlig uppgift och muntlig redogörelse.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Skriva återberättande text

Bedömningsmatris av återberättande text

 • Sv  4-6   Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6   Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • SvA  4-6   Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SvA  4-6   Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
Ännu inte godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Helhetsbedömning
- Texten är begriplig. - Texten har koppling till uppgiften.
Innehåll
- Du återger ett antal händelser en dag. - Texten har ett tydligt innehåll med en röd tråd (början, mitt och slut)
Struktur
- Din text har en rubrik. - Den har en inledning och en avslutning. - Du beskriver händelserna i kronologisk ordning. - Texten är uppdelad i stycken.
Språk
- Du har ett varierande språk - Din text innehåller tidsord (t.ex. sedan, när, efter, då, på morgonen, klockan fem). - Du använder verb i preteritum (dåtid).
Skrivregler
- Du börjar meningarna med stor bokstav. - Du avslutar meningarna med rätt skiljetecken.

Sv SvA
Återberättande text Tala

Bedömningsmatris av muntligt återberättande

Ännu inte godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Vara muntligt aktiv på lektionerna.
Hålla sig till ämnet vid återberättandet.
Återberätta i kronologisk ordning.
Variera tidsorden vid återberättandet.
Tala tydligt och ha kontakt med lyssnarna.