Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från "Big Bang", Dinosaurier till Istiden.

Skapad 2012-01-16 11:25 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Från "Big Bang", Dinosaurierna till Istiden.
Grundskola 2 SO (år 1-3) NO (år 1-3) Teknik
...

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

 

 

 

 

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att:

 • läsa faktatexter/ung fakta
 • skriva egna texter bl a i Book creator
 • rita och måla
 • se på filmer m.m
 • sjunga och röra sig till musik

Det här vill eleverna veta mer om:

 • kometer, asterioder och galaxer
 • rymdresor
 • solsytsemet, planeterna
 • stjärnor, supernovor och stjärnbilder
 • svarta hål
 • hur dinosaurierna uppstod
 • hur levde grottmänniskorna
 • de första djuren/växterna
 • hur skapades jorden/vattnet

Hur barnen vill arbeta:

 • fröken berättar
 • läsa/skriva/se på bilder
 • måla/rita
 • se filmer
 • "åka ut i rymden"
 • bygga/leka
 • iPad

 

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Mål

 

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • NO
  Syfte - Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • SO
  Syfte - Geografi analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Bedömning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: