Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Globala målen och Hållbar teknikutveckling

Skapad 2020-11-01 15:33 i Uppsävjaskolan Uppsala
Grundskola 5 – 0 Teknik
Hur förhåller sig en "Hållbar teknikutveckling" till de globala målen?

Innehåll

Vi tittar på film om de globala målen och reflekterar kring de olika målen och vad de innebär för var och en av oss.

Eleverna får själva ta en lott ur "Livets lotteri" där de kan få reda på hur livet hade kunnat se ut om man föddes någon annan stans i världen. Eleverna får också utforska hur olika familjer världen över har det genom att använda Gapminders verktyg "Dollar street".

Vi tittar på Naturskyddsföreningens film om begreppet hållbar utveckling och vad man själv kan göra för att minska sin användning av jordens resurser.

Vi lär oss mer om Hållbar teknikutveckling och reflekterar kring hur den kan hjälpa oss att nå de "Globala målen".

 

Läroplanen:

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt för att leva i ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.

Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden och agera ansvarsfullt mot sig själva och andra.

 

Skolans mål är att varje elev
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: