Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordens geografi

Skapad 2020-11-01 16:38 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Geografi
Du ska få chansen att lära dig om Nordens geografi. Varför finns det heta källor på Island? Vad är en fjord? Vilket land har flest sjöar; Finland eller Sverige? Vi kommer att läsa, jobba, se på faktafilmer och prata om natur och människor i Norden.

Innehåll

Period:

v 45-51

 

Arbetssätt och arbetsmaterial:

Puls geografi Norden.

Arbetsblad.

Instudering

Atlas

Ord och begrepp kopplat till området.

  

Utvärderingsformer:

Resonemang och aktivitet under lektioner.

Hur utvecklade dina svar är och dina frågor kring arbetsbladen.

Veckovisa förhör, Nordens länder.

 

 

Preliminär veckoplanering:

 

vecka:

 

45 Introduktion Geografi Nordens karta.

 

46 Island: Puls Geografi Norden s. 40-48

     Arbetsblad Island

     Instudering Island

     faktafilmer sli:

     https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=U101234-01

     https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%201115

 

 

47 Förhör Island

     Danmnark: Puls geografi Norden s. 50-58

     Arbetsblad Danmnark

     Instudering Danmnark

     faktafilmer sli:

     https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%203015

     https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%203016

 

 

     

48 Förhör Danmark

     Norge: Puls geografi Norden s. 60-68

     Arbetsblad Norge

     Instudering Norge

     faktafilmer sli.se

    https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%202882

    https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%202883

  

 

49 Förhör Norge

     Finland: Puls geografi s. 70-78

     Arbetsblad Finland

     Instudering Finland

     faktafilmer sli.se

     https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%203254

     https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%203255

 

50 Förhör Finland.

     Vi jämför de nordiska länderna.

 

51 Vi jämför de nordiska länderna.

     Hållbar utveckling.                                                               

 

 

Fördjupning: Geografens Testamente Norden

https://urplay.se/sok?query=geografens+testamente+Norden

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: