Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 8 HT2020 period 2

Skapad 2020-11-01 18:30 i Vasaskolan Hedemora
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället (Skolverket, 2011).

Innehåll

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att röra dig allsidigt, planera, genomföra fysisk aktivitet och värdera den utifrån olika synsätt på hälsa, vistas utomhus olika årstider samt hur du kan beskriva och förebygga risker t.ex. genom att ha kunskaper om uppvärmning, följa regler, visa hänsyn mm. Din sammantagna visade kunnighet för perioden sammanställs i matrisen.

Planering

Alla lektioner kommer att innehålla inslag av rörelser till musik, uppvärmning, kondition, styrka, rörlighet. Planeringens rubriker anger veckans tema.

v.45 Volleyboll

v.46 Innebandy

v.47 Lek, spel mm

v.48 Simning + teori

v.49 Simning

v.50

v.51

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Olika simsätt i mag- och ryggläge.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Idrott och hälsa period 2

Jag har inte visat att jag har godtagbara kunskaper ännu
Jag har visat att jag har godtagbara kunskaper
Jag har visat att jag har mer än godtagbara kunskaper
Jag har visat att jag har mer än godtagbara kunskaper
Jag rör mig allsidigt
Jag kan röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang. T.ex. kan jag variera och anpassa mina rörelser både enskilt och i samspel med andra.
 • Idh
Jag planerar, genomför och värderar
Jag kan planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil. T.ex planera och genomföra uppvärmning samt konditions-, styrke- och rörlighetsträning. Kan koppla egna erfarenheter och teori om hälsa och rörelse till praktik och värdera utifrån hälsa och livsstil.
 • Idh
Jag är utomhus
Jag kan genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer. T.ex. hålla mig torr och varm, anpassa kläder och utrustning till aktiviteter utomhus i olika väder året runt, allemansrätten mm.
 • Idh
Jag förebygger risker och hantera nödsituationer
Jag kan förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten. T.ex. genomföra uppvärmning, följa regler och visa hänsyn i lek och spel, hantera utrustning, lyfta och bära på ett säkert sätt.
 • Idh
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: