👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - De fyra räknesätten, åk 4

Skapad 2020-11-01 21:11 i Frötuna skola Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola 4 Matematik
Under den här perioden ska du få lära dig algoritmer (uppställningar) med de fyra räknesätten. Det är en bra metod att kunna när talen blir lite större som du ska addera, subtrahera, multiplicera eller dividera. Det kan bli svårt att använda metoden huvudräkning då.

Innehåll

Tidsperiod

 • vecka 43 - 48

Förmågor

 • se nedan

Övergripande mål och riktlinjer

 • du ska ta ansvar för din inlärning och ditt arbete under lektionstid och ev. hemma
 • vi ska tillsammans planera och utvärdera undervisningen
 • du ska få pröva olika arbetssätt och arbetsformer

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)   

Du ska kunna:

 • enkel huvudräkning med de fyra räknesätten, automatisera tabellerna
 • algoritmer (uppställningar) med de fyra räknesätten
 • lösa enkla problem 
 • begreppen: siffra, tal, ental, tiotal, hundratal, tusental, platsvärde, addition, subtraktion, multiplikation, division, term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot, delbart med, minnessiffra

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • du visar vad du har lärt dig genom att delta aktivt på lektionstid, både muntligt och skriftligt samt på diagnoser och andra inlämningsuppgifter.

     Formativ

 • under lektionstid kommer du att få återkoppling på de uppgifter du räknar

      Summativ

 • diagnos och andra inlämningsuppgifter samt muntliga uppgifter.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Du kommer att få se på filmer och lyssna på genomgångar i klassen. Vi arbetar med olika uppgifter i helklass, par eller enskilt.

Du kommer att få träna på rutinuppgifter med hjälp av digitala hjälpmedel.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik- Algoritmer

Bedömning färdigheter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Additionsuppgifter med uppställning
Jag kan med ett tillfredställande resultat addera stora tal.
Jag kan med ett gott resultat addera stora tal.
Jag kan med ett mycket gott resultat addera stora tal.
Subtraktionsuppgifter med uppställning
Jag kan med ett tillfredställande resultat subtrahera stora tal.
Jag kan med ett gott resultat subtrahera stora tal.
Jag kan med ett mycket gott resultat subtrahera stora tal.
Multiplikationsuppgifter med uppställning
Jag kan med ett tillfredställande resultat multiplicera stora tal.
Jag kan med ett gott resultat multiplicera stora tal.
Jag kan med ett mycket gott resultat multiplicera stora tal.
Division - använda metoden kort division
Jag kan med ett tillfredställande resultat använda dig av kort division.
Jag kan med ett gott resultat använda dig av kort division.
Jag kan med ett mycket gott resultat använda dig av kort division.
Ny aspekt
Problemlösning
Jag kan oftast lösa problem med en effektiv metod t.ex gissa och pröva eller rita en bild.
Jag kan lösa problem med en effektiv metod t.ex gissa och pröva eller rita en bild.
Jag kan alltid lösa problem med en effektiv metod t.ex gissa och pröva eller rita en bild.
Ny aspekt
Begrepp
Jag kan förklara och använda de flesta begreppen.
Jag kan förklara och använda begreppen.
Jag kan förklara och jag använder alltid begreppen.