Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva en novell

Skapad 2020-11-01 22:05 i Djupedalskolan Härryda
Under några lektioner ska ni få läsa noveller, och får chansen att skriva en egen novell.
Grundskola 6 – 8 Svenska
Ni får läsa olika noveller, träna på läsförståelse och dessutom lyssna på novellen Kartongmannen, som vi diskuterar tillsammans. Vi går därefter igenom typiska drag i en novell. Slutligen får ni själva skriva en novell.

Innehåll

Novellen ska innehålla

1. En titel, som ger läsaren förståelse för vad novellen handlar om.

2. En inledning som väcker lust att läsa mer.

3. En koncentrerad handling med röd tråd.

4. En till fyra karaktärer, där minst en beskrivs med en personbeskrivning (utseende, intryck, kläder och kanske karaktärens insida).

5. En noggrannare miljöbeskrivning av någon plats i novellen (platsens utseende, lukt, vilket intryck den ger och vilka hörselintryck man får).

6. Ett genomtänkt slut.

Du ska dessutom använda skrivregler (skiljetecken, styckeindelning) på ett medvetet sätt. Novellen får vara max fyra sidor lång.

 

Texten du skriver bedöms utifrån: 

Innehåll: Hur tydlig och välutvecklad handlingen är. Hur utvecklade gestaltningar och beskrivningar är av personer och miljöer. Om novellen förmedlar någon upplevelse.

Struktur: Hur väl strukturerad och sammanhängande händelseförloppet i texten är. Om novellen är uppbyggd med varierande sambandsord så att texten tydligt binds ihop. Om styckeindelning finns.

Språk: Variation av ord, variation av meningsbyggnad och rätt användning av tempus.

 

Skrivregler: Med vilken säkerhet du stavar, använder skiljetecken, dialog och styckeindelning rätt.

 

För vidare förklaring av de olika begreppen som finns med ovan se: 

https://www.youtube.com/watch?v=5tG2POOXU6g

 

Att skriva novell :

Del 1:

 

https://www.youtube.com/watch?v=n65-mQQ6yXA 

 

Del 2: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xZ3jsGdVn58 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: