👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Repetition ackord+sång v.2-10

Skapad 2020-11-02 01:12 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Inledning I detta moment ska eleverna utveckla sina förmågor att hantera ackordinstrument samt sjunga. Detta för att kunna visa på att de kan uttrycka sig i musik på ett eget och personligt sätt. Längden på ackorden ska vara minst 1 min 30 sek och max 2 min och 30 sek. Sången ska vara minst 1 minut och max 2 minuter.

Innehåll

Syfte:

·       Skapa eget/personligt uttryck 

·       Spela olika ackordföljder på ett ackordinstrument 

·       Sjunga ett sångstycke. 

Förmågor 

·      Taktkänsla

·      Följa tonhöjder 

·      Personligt uttryck 

·      Byta ackord med gott flyt 

Bedömningsexempel:

Hur är ett eget skapande i hög grad? 

Man ska exempelvis ha en tydlig uppdelning av de olika delarna i låten. Man kan tänka att man har delar i låten som består av en versdel, refrängdel och intro. Hur ordningen kommer spelar ingen roll men att de olika delarna är tydliga på den låten man har valt att tolka på sitt eget sätt (Personligtuttryck). 

Vad innebär att byta ackord med gott flyt? 

Man ska byta från ett ackord till den andra i takt utan att det går så lång tid emellan och det ska bytas med flyt, att det inte låter hackigt och ansträngd. Man ska hålla takten och då kan man använda metronom. 

                          Vad innebär att följa tonhöjder med god säkerhet? 

Man härmar toner som man hör och använder rösten som verktyg till det. Man kan exempelvis öva på det genom att sjunga med någon annan från en studioinspelad låt samt spela olika toner på ett piano som helst inte är akustisk och prova att härma till de olika tonerna. 

 

TIPS! Hur börjar jag?

1.      Träna på att bytta från ett ackord till en andra med flyt (alltså i takt).

2.      Bestämma hur många slag du spelar på varje ackord. 

3.      Dela upp dina ackord följd (alla ackorden tillsammans)  i exempelvis 3 olika delar och i varje del spelar du lika många gånger varje ackord.  Del 1, del 2, del 3. 

 

 

Efter de olika momenten ska du kunna:

·      Följa tonhöjder med god säkerhet 

·      Byta ackord med gott flyt 

·      Musicera med personligt uttryck 

 

 

Begrepp:

Register, tonart, metronom, ackord, taktkänsla, BPM, ackordföljd, melodi, tonhöjd, personligt uttryck. 

 

Arbetssätt:

·         Gemensam genomgång, arbetsblad, musikinstrument, youtubefilm.

·        

·       Vi inleder med en gemensam genomgång, därefter kommer ni att påbörja ert arbete med att förbereda redovisningen/provet. 

·        

·       Under detta moment kommer ni ha möjlighet till två feedbacktillfällen. Denna feedback är bunden till de deadlines som är utsatta. Missar man en feedback, så förlorar man också chansen till den feedbacken. 

·      Tillfällen för feedback: v.4, v.6 och v.7 (För dom som inte hunnit få feedback v.4 och v.6). OBS! Detta beroende på när klassen har fjärrundervisning. 

Hjälpmedel: Metronom, keyboard.

Bedömning: 

·       Momenten redovisas/skickas in i två olika delar och på film v.10

·      Individuell bedömning 

 

Kunskapskrav för ämnet:

 

 

E

C

A

 

Eleven följer med viss säkerhet en rytm.

Eleven följer med viss säkerhet en tonhöjd.

Eleven anpassar i viss mån sin stämma (melodi) till helheten genom att lyssna och till viss deluppmärksamma vad som sker i musicerandet.

Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visstflyt. 

Eleven kan bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck. 

 

Eleven följer med relativ god säkerhet en rytm.

Eleven följer med relativ god säkerhet en tonhöjd.

Eleven anpassar i viss mån sin stämma (melodi) till helheten genom att lyssna och i relativ hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.

Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt. 

Eleven kan bearbeta och tolka musiken till en delvis personligt musikaliskt uttryck. 

 

Eleven följer med god säkerhet en rytm.

Eleven följer med god säkerhet en tonhöjd.

Eleven anpassar i viss mån sin stämma (melodi) till helheten genom att lyssna och i hög garduppmärksamma vad som sker i musicerandet.

Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med gottflyt. 

Eleven kan bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck. 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Anvisningar inför inlämning ackord + sång åk9