Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbeta med kompisböckerna

Skapad 2020-11-02 08:21 i Palettens förskola Eslöv
Förskola
Under låsåret 20-21 kommer vi att arbeta med kompisböckerna på avdelning Gul.

Innehåll

Syfte:

Vi vill med detta tema fokusera på att barnen får stöd och stimulans i sin sociala utveckling. Att skapa en trygg och glad barngrupp där alla barn känner att de har en plats, tas på allvar, respekteras och respekterar andra.

Vi vill med detta tema öka barnens förståelse och förmåga att hantera sina känslor för att främja varje individs kamratrelationer.

Böckernas innehåll kan kopplas till barnens egna vardag och saker som de varit med om.

 

-Vi vill att varje barn ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att känna igen olika känslouttryck som glad, ledsen, arg, lugn, sur och rädd.

- vi vill att varje barn ska få möjlighet att utveckla sitt ordförråd, begrepp och sin förmåga att uttrycka sina tankar om känslor.

- vi vill att varje barn ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att möta sina kamrater i de olika känslotillstånden.

De böcker vi kommer att arbeta mest med är:

- Säga förlåt

-Dela med dig

-Vänta på din tur

-Säg stopp

-Samarbeta

Hinner vi färdigt med dessa så kommer vi arbeta med de återstående böckerna i serien

 

Metod:

Vi utgår från kompisböckerna. Vi läser boken i våra grupper  och diskuterar med frågor om vad den handlar om. Därefter arbetar vi med den aktuella delen genom olika aktiviteter innan vi byter bok och arbetar vidare med nästa del av temat.

- vi uppmärksammar varje dag barnens relationer mellan varandra

- lek och rörelse

- högläsning

- skapande, (måla, bygga bostad med "tillbehör" till Kanin & Igelkott).

- Digitalt med Qr-koder och via interaktiva tavlan

-bildspel, barnen får berätta till olika bilder.

- ta med Igelkott & Kanin när vi har våra utedagar

- vi använder oss av Polyglytt 

 

Dokumentation, utvärdering, uppföljning:

- Vi dokumenterar med bilder & filmklipp, samt barnens alster

- Vi reflekterar över :

Hur gick det? Var det svårt? Hur fortsätter vi? Finns det något särskilt vi vill arbeta vidare med? 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: