Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika

Skapad 2020-11-02 08:28 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Krönikan är en åsiktstext som finns bland annat i dagstidningar och på nätet. I en krönika använder du som skriver en resonerande ton istället för en argumenterande ton, som i exempelvis en debattartikel. Därför säger man att krönikan är en resonerande text och debattartikeln en argumenterande text men båda är åsiktstexter.

Innehåll

SYFTE

Läsa och skriva

- lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

- strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. 

- språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar

ARBETSSÄTT

Du får veta vad en krönika är, hur man skriver en krönika, vad ett resonemang är samt träna huvudsats och bisats. Vi tränar tillsammans genom att läsa texter, diskutera texter, förstå texter samt jämföra texter. Du får skriva ett utkast till en krönika utifrån en mall för att träna på strukturen och därefter skriver du din egen krönika.

BEDÖMNING

Din text bedöms utifrån:

Innehåll - hur väl dina tankegångar framgår samt hur du resonerar

Struktur -  hur väl din text är sammanhängande med tydlig struktur - styckeindelning, inledning och avslut

Språk och stil - ordval, språkbruk, meningsbyggnad, stavning

 

Matriser

Sv SvA
Krönika

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Innehåll och textanvändning
Texten fungerar i huvudsak som krönika. Dina tankegångar framgår och du resonerar på ett enkelt sätt. Du ger exempel från dina egna erfarenheter som passar till ämnet.
Texten fungerar relativt väl som krönika. Dina tankegångar framgår tydligt och du resonerar på ett utvecklat sätt. Texten innehåller både det personliga och det allmänna men det blir inte alltid balans mellan dem.
Texten fungerar väl som krönika. Du resonerar på et välutvecklat och nyanserat sätt. Dina exempel är träffande och fördjupar eller utvidgar resonemanget. Du har god balans mellan det personliga och det allmänna.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar t.ex. genom styckeindelning, styckemarkering, inledning och/eller avslutning. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad genom konsekvent styckeindelning, styckemarkering, samt effektiv inledning och avslutning. Textbindningen är välutvecklad.
Språk, stil och skrivregler
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet är varierat och passar ämnet. Du har god varierad meningsbyggnad. Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och lyfter krönikan genom en konsekvent egen stil. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: