Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utematte - mäta

Skapad 2020-11-02 08:42 i Blackebergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 2 Matematik
Vi kommer att arbeta med att jämföra och mäta samt med orden "kortare", "längre" och "lika långa".

Innehåll

Under våra utedagar kommer vi att arbeta med att mäta och jämföra föremåls längd och bredd. Vi kommer först att jämföra föremål med våra egna kroppar (hämta en pinne som är lika lång som ditt ben). Vi jämför om resultatet skiljer sig mellan oss och funderar på vad eventuella skillnader kan bero på. Vi kommer även öva oss på att uppskatta föremåls relativa längd och sortera dem i längdordning.

Därefter kommer pedagogen att introducera mätsnören (metersnören) som måttenhet. Vi kommer då även att mäta oss själva och kan då få tillfälle att prata om halva snören och "hälften så lång" och "dubbelt så lång". Vi kommer även att prova till exempel hur många fötter är en meter, hur många tallkottar, grankottar och så vidare.

Nästa steg i processen blir att fundera på hur vi kan använda snörena för att mäta hälften och dubbelt.

Tidsåtgång: Detta arbete kommer att ske löpande under läsåret både på fritids och under skoldagen.

Gruppstorlek: Under skoldagen kommer grupperna vara ungefär 12-13 elever stora och under fritids kommer grupperna att variera (dock ej större än 13 elever).

Material: Metersnören, papper, penna, Ipad för dokumentation.

Utvärdering: Elevernas kännedom om de matematiska begreppen kontrolleras löpande under året under arbetspassen i förskoleklass. Vid arbetspassen under fritidstid kommer pedagogen kort notera om elever inte gör förväntade framsteg.

Centralt innehåll: Se nedan.

Förmågor som tränas: Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att använda matematik för att beskriva omvärlden och lösa vardagliga problem.

Litteratur:

Molander, K., Wejdmark, M., Bucht, M & Lättman-Masch, R. (2012). Att lära in matematik ute 2.  Vimmerby: OutdoorTeaching Förlag.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: