Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Kropp och Hälsa - Sinnen

Skapad 2020-11-02 08:47 i 066131 Förskolan Klintbacken 11 Stockholm Bromma
Förskola
Inom temat kropp och hälsa kommer vi att arbeta med våra sinnen.

Innehåll

Det vi kommer koncentrera oss på blir känsel och hörsel. Vi kommer genomföra olika sensomotoriska aktiviteter under veckan. De yngre barnen är helt beroende av sina sinnen för att förstå och integrera med sin omgivning. Sinnen och motorik hos barnen måste samverka för att det ska kunna utvecklas och upplevas sin omvärld. Även om det sker spontant och naturligt hos barnen, en del behöver lite stöd för koncentrationens, balansens och det sociala samspelets skull. Med hjälp av sensomotoriska lekar och rekvisita barnens kognitiva och motoriska utveckling stödjas och utmanas.

Känsel

Detta sinne är välutvecklat redan vid födseln. Barnen tar gärna saker i munnen för att det är den kroppsdel som är som känsligast vilket leder till att barnen stoppar sakerna i munnen . Genom olika sensomotoriska lekar vill vi att barnen ska börja använda sina händer och även hela kroppen, att kunna gripa, pilla, hälla- så upplever man skillnaden mellan olika material och struktur, form, storlek mm..

Hörsel

Barnen tar in mycket information genom att lyssna för barnens hörsel är redan full utvecklat vid först månaden av livet. Genom våra aktiviteter vill vi på ett lekfullt sätt lära barnen att saken kan existera även om den bara hörs. Det är en rolig aktivitet att kunna gissa fram olika ljud.

Mål :

 • att barnen ska bli medvetna och få kunskap om sina sinnen

      • att barnen ska utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet

      • att barnen ska utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga,

      • att barnen ska stärka sin nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

Syfte:

     •  ge varje barn förutsättningar att utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling

 • ge varje barnen förutsättningar att uppleva att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: