Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sälen uppföljning av projekt Balansera

Skapad 2020-11-02 09:00 i 103331 Förskolan Rio Stockholm Östermalm
Förskola
Det här är underlaget för uppföljning av vårt projekt. Vi utgår från de didaktiska frågorna; Vi funderar över vårt projekt, vart barnens lärande är på väg!

Innehåll

Projekt Balansera 

Beskriv:

Vi har pratat om tyngdkraft, friktion och hur ett material bör se ut för att det ska kunna balansera samt på vilket material föremålet bör placeras för att det ska kunna hålla balansen. 

Barnen har fått balansera själva på olika material, såväl ute som inne. Där har de själva kunnat upptäcka hur de ska stå för att få rätt balans. Vi har varit i skogen, på gården, gymnastiksalen och använt oss av det material som finns inne på avdelningen. 

Barnen har fått balansera med stenar, pinnar från skogen som de själva tagit med till förskolan. Inne har de fått använda sig av olika storlekar och material på bollar, frukter, klossar mm. Vi har använt oss ut av experimenterande där vi utgått ifrån balans och barnen har fått testa olika metoder vad som händer med olika föremål i olika material. Till exempel tog vi fram en skål med vatten och så har barnen fått prova olika föremål för att se vilka som sjunker och flyter samt om de hade en bra balans i vattnet. I ett annant experiment har vi fyllt en flaska med piprensare och mjuka kulor. Barnen fick sedan försöka balansera upp föremålen med hjälp av en magnet på utsidan. Vi ställde frågan varför piprensarna kunde följa med men inte de mjuka bollarna.  

Utifrån våra mål har vi utmanat barnen att balansera med olika föremål men även med varandra. Något vi lagt mycket fokus på och som också är ett av enhetens övergripande mål är att arbeta med rörelse på olika sätt. Vi har utnyttjat gymnastiksalen flera gånger i veckan för att utmana barnens förmåga till att samarbeta på olika sätt. Vi har lekt olika samarbetslekar, byggt hinderbanor samt delat in dom i mindre grupper där de fått prova på att balansera olika föremål på tex kartongskiva eller på tex en större boll. Vi har även börjat med zumba kids och samarbetsyoga.

Vi har introducerat nya begrepp, tex balansera, tyngdkraft och friktion för barnen. De har fått prova sina hypoteser utifrån en ställd fråga. Vi har erbjudit alla barn att delta och stöttat de barn som behövt utifrån deras förutsättningar. Alla barnen ska få uppleva att de lyckas. De har också fått dokumentera sitt lärande själva med hjälp av ipad och mobiltelefon.  

 

Vi kommer att fortsätta utmana barnen i deras samarbetsförmåga samt nyfikenhet genom att fortsätta med experiment samt att låta barnens reflektioner och hypoteser ligga till grund för den fortsatta planeringen av projektet. 

Återkoppling till läroplanens tre förtydliga områden  

projektet gett barnen för erfarenhet av:

Naturvetenskap- teknik

Matematik

Språk och kommunikation

Med språk avser vi alla de olika sätt som finns att kommunicera och uttrycka tänkandet på

Exempel:

Experiment med

- Balansera

- friktion 

- tygndkraft

 

 

 

 

 

 

Exempel:

Experiment 

- bygg och konstruktion med olika föremål, tex pinnar och stenar

- hur föremåls form avgör dess förmåga att kunna balansera

-lekar, tex fågel fisk och mitt emellan

Exempel:

reflektioner tillsammans med barnen där de fått prova sina hypoteser och fått utrymme att förklara och beskriva det som händer.

I bamsegympa och samarbetsyoga övar barnen sina kommunikativa färdigheter samt smarbetsförmåga. 

Samarbete när de byggt hinderbanor tillsammans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: