Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eng 7_Listening HT20

Skapad 2020-11-02 08:53 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Engelska
Hörförståelse_Engelska

Innehåll

Under några lektioner tränade du hörförståelse på engelska.

Efter dessa lektioner hade du provet! Läs nedanstående matris för att veta ditt resultat. 

Matriser

En
Eng listening 7-9

Hörförståelse

  • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Vad du förstår när du lyssnar
Du uppfattar endast delar av innehållet i talad engelska i måttligt tempo.
Du förstår det mesta av innehållet och viktiga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du förstår både helhet och detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Hur du visar vad du har förstått
Du svarar till viss del korrekt. Svaren är korta och delvis ofullständiga.
Du redogör väl för, kommenterar med egna ord innehåll och detaljer.
Du redogör väl och nyanserat för och kommenterar med egna ord innehåll och detaljer.
Hur du visar att du förstår
Du kan delvis följa enkla instruktioner
Du kan följa instruktioner på ett godtagbart sätt.
Du kan följa instruktioner med ett gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: