Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kretsar kring el och elektricitet

Skapad 2020-11-02 09:08 i Gubbängsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Teknik Fysik
Vi vet att elektricitet är viktigt för vår vardag. I det här området kommer vi att bekanta oss med begreppet elektricitet och hur den elektriska kretsen fungerar.

Innehåll

Arbetsområde: Kretsar kring el och elektricitet

Tidsperiod: v. 45 - jullovet (kan ändras) 

Material:
- Laborationsmaterial i skolan
- Texthäfte om elektricitet
- Frågehäfte 
- Protokoll till laborationerna. 

Arbetssätt: På lektionerna kommer vi att... 
- laborera 
- titta på film
- läsa texter
- svara på frågor

Kunnamål: Du ska...
- veta vilka material som kan och inte kan sluta en elektrisk krets (ledare och isolator) 
- veta hur en glödlampa ser ut inuti och hur den måste kopplas för att kunna sluta en elektrisk krets.
- kunna analysera olika elektriska kretsar och söka fel (detta övar vi på i skolan)
- kunna förklara hur ett batteri är uppbyggt och hur det fungerar på ett enkelt sätt. 
- kunna använda rätt symboler för glödlampa, batteri, ledningstråd och strömbrytare när du ritar kopplingsscheman. 
- kunna förklara fördelar och nackdelar med seriekoppling och parallellkoppling. 
- kunna förklara skillnaden mellan en glödlampa och en LED-lampa. 
- kunna använda och förklara begreppen: atom, elektron, elektrisk ström, batteri, pluspol, minuspol, elektrisk spänning, volt, glödlampa, glödtråd, LED-lampa, diod, sluten krets, bruten krets, ledningstråd, ledare, isolator, strömbrytare, kopplingsschema, seriekoppling och parallellkoppling.

Redovisningsform: Laborationer under lektionerna, diskussion och dokumentation av enkla undersökningar. Eventuellt prov eller inlämningsuppgift om energikällor.

Begrepp: 
atom, elektron, elektrisk ström, batteri, pluspol, minuspol, elektrisk spänning, volt, glödlampa, glödtråd, LED-lampa, diod, sluten krets, bruten krets, ledningstråd, ledare, isolator, strömbrytare, kopplingsschema, seriekoppling och parallellkoppling. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: