Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Humlans planeringsmall

Skapad 2020-11-02 09:02 i Solgårdens fsk Sandviken
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande. (Den här texten gäller vid alla våra planeringar och ska inte ändras. Lägg däremot gärna till en passande ingressbild till aktuell planering.)

Innehåll

Var är vi? (se uppföljning/utvärdering)

Nulägesbeskrivning

Skriv här:  Vi har börjat landa i vår nya verksamhet och barnen har blivit allt mer trygga. Vi har börjat med mindre grupper och förberett bilder för att det ska bli mer tydligt för barnen.

15/2 -21 Vi har delat upp oss i de bestämda grupperna allt oftare, och vi delar oss också på andra sätt under dagen. Vi har bestämda platser på samling och vid maten.

Vart ska vi?

Kom ihåg att koppla planeringen till de prioriterade målen i Läroplanen!

Koppla målen till vetenskaplig grund.

Skriv här: Alla ska veta vilken grupp de tillhör. Vad vi ska göra och vad som förväntas.

15/2 -21 Införa veckans tecken. Barnen ska bli mer självständiga och bättre på att kunna klä av sig. Att de ska bli mer intresserade av snö/vatten.

Hur gör vi?

Planera undervisningen utifrån barnens intresse och tidigare erfarenhet mot prioriterade mål.

Skriv här: 

Beskriv vilket lärande, arbetssätt och förhållningssätt samt aktiviteter ni planerar att genomföra inom temat. 

Skriv här:  Göra hjärtan på olika sätt med med hjälp av olika tekniker. Prata om vänskap och relationer. Dokumentera barnens tankar.

Fördela ansvaret över aktiviteter, grupper och material Alla arbetar med temat "Vänskap" i respektive grupper. Vi vuxna är i samma grupp i några veckor i stöten.

Skriv här:   Vara i grupperna och prata om grupperna så mycket som möjligt. Göra en veckoplanering varje måndag för de olika grupperna.

15/2 -21

Ge barnen mer tid vid påklädning. Vid blöjbyten kan barnen också träna på att t.ex. klä på sig byxorna. Vi väljer ett tecken som vi skriver ut och visar i samling. Vi ska fylla handskar med vatten som barnen får känna och klämma på, sedan lägger vi ut handskarna över natten. 

                                                                                                                                                               

Hur blev det och varför?

Vad kan vi se utifrån den dokumenterade processen:

Vid uppföljning - skrivs i Reflektion:

 • Beskriv kortfattat resultatet utifrån barngrupp.

Reflektera kollegialt:

 • Vilket lärande, aktiviteter, arbetssätt och förhållningsätt ser vi att undervisningen gett barngruppen utifrån prioriterat mål?
 • Dokumentera reflektionerna. exempelvis, Väckte vi alla barns intresse? Vet vi det? Hur? Beskriv kortfattat.

Vid utvärdering - skrivs i Analys

 • Analysera resultatet. Beskriv resultatet utifrån barngrupp.

Reflektera kollegialt:

 • Vilket lärande, aktiviteter, arbetssätt och förhållningsätt ser vi att undervisningen gett barngruppen utifrån prioriterat mål?
 • Dokumentera reflektionerna. Varför blev det som det blev? Hur vet vi det? 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: