Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Metod och källkritik

Skapad 2020-11-02 09:37 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Samhällskunskap
Metod och källkritik

Innehåll

METOD OCH KÄLLKRITIK

 

Arbetsområdets koppling till styrdokumentens olika mål

Ämnesmål

·         Förmåga att värdera källornas relevans och trovärdighet.

 

Centralt innehåll

·         Samhällsvetenskapliga metoder

·         Källkritik

 

Litteratur

Powerpointen ”Metod och källkritik”. Denna finns på Teams.

 

Examination och inlämning

Uppgiften skall lämnas in senast söndagen den 15:e november (v.46). Uppgiften finns på Teams och ni lämnar in uppgiften på Unikum.

 

Efter arbetsområdets slut ska du som elev ha kunskap om:

·         olika typer av samhällsvetenskapliga metoder

o   kvalitativ metod

o   kvantitativ metod

·         vad källkritisk metod är

·         om de fyra principerna samt du använda dem:

·         Äkthet

·         Närhet

·         Beroende

·         Tendens

·         Relevans

 

Examensmål

Att identifiera, analysera och ta initiativ till att lösa problem och därför ska utbildningen utveckla elevernas förmåga till detta liksom deras kreativitet, initiativförmåga och kvalitetsmedvetenhet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Sam
 • Centralt innehåll
 • Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att samla in information är intervju, enkät och observation. Exempel på metoder för att bearbeta information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys och källkritik.
  Sam  -
 • Kunskapskrav
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om deras relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
  Sam  A
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra välgrundade reflektioner om deras relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
  Sam  C
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra enkla reflektioner om deras relevans och trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
  Sam  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: