👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa

Skapad 2020-11-02 10:00 i Gullingeskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 2
Eleverna ska få röra på hela kroppen, prova på nya lekar och bollsporter och det viktiga är att de har roligt när de rör på sig tillsammans. Under läsåret 20/21kommer jag att arbeta med redskap gymnastik, samarbetsövningar i form av kullekar, utevistelser och lagsporter såväl inomhus som utomhus.

Innehåll

Moment: 

Rörelse årskurs 1 - 2

Syfte

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga:

⦁ Att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang samt skapa ett bestående intresse

⦁ Att samarbeta och visa hänsyn och respekt för andra kamrater

 

Centralt innehåll i undervisningen: 

⦁ Grovmotoriska grundformer, t.ex. springa, hoppa och klättra

⦁ Enkla lekar och danser och vikten av att känna till regler

⦁ Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik 

 

Konkretisering av mål:

Jag kommer att genomföra redskap gymnastik, d.v.s. repetera lektionerna ett antal gånger under en viss period tills eleverna känner sig bekväma i övningarna. 

Jag kommer att genomföra bollspel, d.v.s. repetera lektionerna ett antal gånger tills eleverna känner sig bekväma i övningarna. Övningarna ska innefatta motoriska grundformer som t.ex. springa, hoppa (hoppa jämfota), balansera, krypa, rulla och klättra.

Jag kommer att genomföra danser och rörelser i kombination till musik 

 

Kopplingar till läroplan (åk 1 – 3)

Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Rörelse; Enkla lekar och danser och deras regler.

Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

 

Jag kommer att bedöma

-  hur väl eleverna samarbetar och visar hänsyn till varandra under lekar och aktiviteter

-  hur elever följer regler och bidrar till säkerhet i idrottshallen

-  om eleverna kan visa att de förstår vikten av god hygien i samband med idrott