Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen och Bibeln.

Skapad 2020-11-02 10:00 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Bibeln och vår värld. - Bibeln brukar kallas Böckernas bok. Det är en av de viktigaste böcker som någonsin funnits. Den kristna läran grundar sig på Bibeln och kristendomen är världens största religion.

Innehåll

Varför (Syfte)

Du ska få höra om några av Bibelns viktigaste berättelser och hur de påverkar oss idag, i tro, traditioner och värderingar. 

Det här ska vi göra

Du kommer att få lyssna till många av de viktigaste historierna från Gamla Testamentet i Bibeln. Du kommer att få läsa om Jesus och lära dig mer om honom och hans budskap. Arbetet med momentet Bibeln startar vecka 45.

Elevens mål:

Känna till några högtider inom kristendomen.

Känna till några symboler inom kristendomen.

Känna till några berättelser ur bibeln.

Att kunna jämföra dessa utifrån de tre Abrahamitiska religionerna.

Det här ska vi bedöma

Din delaktighet i lektionen, i diskussioner och skriftliga test.

Ett fördjupningsarbete där du forskar, skriver om och  återberättar en valfri historia från Bibelns gamla testamente.

Uppgifter

 • Gamla testamentets berättelser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re

Matriser

Re
Kristendom

E
C
A
Fakta
Grundläggande kunskaper. Visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder, religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
Goda kunskaper. Visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder, religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
Mycket goda kunskaper. Visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder, religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
Begrepp
Använder begreppen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Använder begreppen på ett relativt väl fungerande sätt.
Använder begreppen på ett väl fungerande sätt.
Analys
Beskriver enkla samband och för till viss del underbyggda resonemang kring hur religionen kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur religionen kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden.
För välutvecklade och nyanserade resonemang kring hur religionen kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden.
Kommunikativ förmåga
Resonerar och argumenterar kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Resonerar och argumenterar kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Resonerar och argumenterar kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
.

Re
Muntlig framställning

Bibliska berättelser

Förberedelser
Viss förberedelse och träning har skett. Personen försöker att inte läsa innantill hela tiden utan tittar upp från manus då och då.
Personen har förberett sig genom att ta med sig stödord och kan använda dessa. Läser inte alls innantill.
Det är tydligt att den här personen har tränat mycket. Hon/ han behöver bara stödorden för att komma ihåg detaljer och ordning men kan uttrycka sig fritt i ämnet.
Inledning och Avslutning
Försök till inledning och avslutning.
Har en intresseväckande inledning och en avslutning som försöker sammanfatta.
Har en effektiv inledning samt tydlig avslutning där du sammanfattar och avrundar presentationen.
tydlighet
Man förstår vad som sägs utan större ansträngning.
Språket är tydligt och det är lätt att förstå vad som sägs. Bilder och andra hjälpmedel bidrar till att innehållet blir lättare att ta till sig.
Språket är varierat och strukturen i presentationen och användandet av bilder och/eller andra hjälpmedel bidrar till att redovisningens innehåll är lätt att förstå och lyssna på.
flyt
Du stakar dig ibland men har för det mesta ett gott flyt och intonation. Du uttalar de flesta ord korrekt och tydligt.
Du har ett gott flyt och intonation. Du uttalar i princip alla ord korrekt och tydligt.
Du har ett mycket gott flyt och intonation. Förutom enstaka misstag, uttalar du alla ord korrekt och tydligt.
Engagemang
Presentationen framförs stundtals engagerat/intresseväckande, t.ex. en engagerad inledning, mitt eller avslut.
Presentationen framförs stundtals engagerat o intresseväckande, använder hjälpmedel och är förberedd.
Helheten i presentationen väcker intresse, presentatören är väl förberedd, använder hjälpmedel och är engagerad genom hela presentationen.
Informationshantering, källkritik
Kan söka information på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Kan söka information på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Kan söka information på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: