👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Ljud - Smaragden

Skapad 2020-11-02 10:07 i Bullerbyns fsk Sandviken
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande. (Den här texten gäller vid alla våra planeringar och ska inte ändras. Lägg däremot gärna till en passande ingressbild till aktuell planering.)

Innehåll

Var är vi? (se uppföljning/utvärdering)

 

Vi ser ett intresse för ljud hos barnen, vi ser att de utforskar ljud själva genom att slå, knacka och banka på saker, de testar sina röster. 

Vart ska vi?

 Vi vill att barnen ska kunna urskilja olika ljud.

Hur gör vi?

Vi använder ateljén/avdelningen för att skapa instrument, som vi sedan använder oss av i tex samlingen.
Vi läser böcker som handlar om ljud. Vi uppmärksammar olika ljud ute som inne.

Vi kommer att använda oss av språktåget, gissa ljud och leta ljud med hjälp av ipaden.

 

                                                                                                                                                               

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18