Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textil- och träslöjd

Skapad 2020-11-02 10:09 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Grundsärskola 4 – 6 Estetisk verksamhet
Genom att arbeta med skapande verksamhet kan människor bearbeta intryck och utveckla sin kreativitet, nyfikenhet och skapande förmåga.

Innehåll

Syfte

Se koppling till läroplanen.

Mål

 • Jag använder och väljer maskiner, verktyg, tekniker och material på ett ändamålsenligt sätt.
 • Jag följer instruktioner och arbetsbeskrivningar, både muntliga, skriftliga och digitala.
 • Jag skapar enkla slöjdföremål utifrån olika tekniker, redskap, maskiner, material och verktyg.
 • Jag skapar en käpphäst med tillhörande hopphinder.
 • Jag kombinerar mitt skapande både i textil- och träslöjd.

 

Innehåll

 • Jag övar bl a på att spika, borra, slipa/fila, såga, hyvla, sy, rita mönster, nåla och måla.
 • Jag tränar att använda och välja olika maskiner ex. borrmaskin och symaskin.
 • Jag tränar på att använda olika hantverkstekniker, verktyg och material när jag t ex borrar, sågar och syr.
 • Jag tränar på att lära mig ord och begrepp med olika verktyg, maskiner, tekniker och material.
 • Jag tränar i 1-1-situation och i grupp.
 • Vi pratar om arbetsprocessen, vad som är nästa steg och hur resultatet ska bli.
 • Du har möjlighet att välja olika färger och material i ditt skapande.
 • Vi diskuterar enskilt och i grupp, olika slöjdmaterials ursprung och användning.
 • Efter varje avslutat lektion utvärderar vi dagens arbete.

Bedömning

 • Jag visar intresse
 • Jag använder maskiner, redskap, verktyg, tekniker och material på ett ändamålsenligt sätt.
 • Jag deltar, medverkar/bidrar i arbetsprocessen.
 • Jag använda bilder och symboler för att kommunicerar min arbetsprocess.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • Centralt innehåll
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden och framställning. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  ES  4-6
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremålets uttryck.
  ES  4-6
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, till exempel färg, lera, metall, textil och trä.
  ES  4-6
 • Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  4-6
 • Hantverkstekniker med olika material, handverktyg och redskap.
  ES  4-6
 • Arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  ES  4-6
 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika kulturer, traditioner och tidsperioder.
  ES  4-6
 • Några slöjdmaterials ursprung och användning.
  ES  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: