Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik HT-20 åk 6

Skapad 2020-11-02 10:31 i Långavekaskolan Falkenberg
Grundskola 6 Matematik
Vi kommer att jobba i Prima Formula 6. Vi jobbar 2-3 veckor med området.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi tränar kontinuerligt alla förmågor (se läroplanskoppling) på olika sätt:

-Problemlösning

-Begrepp

-Metoder

-Resonemang

-Kommunikation 

 

Specifikt innehåll för arbetsområdet:

Algebra och mönster:

- Tolka, förenkla och skriva uttryck.

- Lösa enkla ekvationer.

- Använda och beskriva mönster.

  Problemlösning

- Strategier och val av metod vid problemlösning

- Formulera problemlösningsuppgifter.

 

Bedömning - vad och hur

Du kommer att bli bedömd i hur väl du löser olika matematiska problem (problemlösning), hur du väljer och använder matematiska metoder (metoder), hur väl du visar hur du kommit fram till din lösning (kommunikation, resonemang). Du bedöms även i hur väl du använder det matematiska språket och visar kunskap i hur olika begrepp hänger ihop med varandra (begrepp). 

Du visar din utveckling genom ditt arbete på lektionerna, diagnoser, läxor och prov.

 

Undervisning och arbetsformer

Genomgångar

Gruppövningar, aktiviteter

Diskussioner parvis och i grupp

Problemlösningslektioner

Spel

Filmer

Arbete i lärobok Prima Formula 6

Arbete med övningsblad

 

Uppgifter

 • Gör en egen undersökning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: