👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2020-11-02 10:28 i Bjäre skola Båstad
Grundskola 5 Geografi
I detta arbetsområde ska vi börja med att titta på hur jorden formar och formas. Vi ska lära oss om jordytan och hur den kan formas och förändras och vilka konsekvenser det får för människan och naturen Sedan ska vi bege oss vidare ut i Norden och undersöka hur det ser ut. Vad skiljer de olika länderna åt? Vad är speciellt för varje land? Vilka naturtyper finns det i Norden? Frågorna är många och när detta arbetsområde är avslutat vet du mycket mer om Norden.

Innehåll

UNDERVISNING

Lgr 11 del 1
Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. 

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:

 • Du kommer att få lära dig att förstå och använda ord och begrepp för att kunna förklara, beskriva, diskutera och resonera kring frågor som rör arbetsområdet.
 • Du kommer att få träna på att se orsaker och konsekvenser, beskriva samband samt ge förslag på lösningar inom aktuellt arbetsområde.
 • Du kommer att med hjälp av genomgångar, filmer, kartor samt olika texter fördjupa dina kunskaper inom arbetsområdet.
 • Med hjälp av Seterra tränar du namngeografi , du lär känna Nordens natur-och kulturgeografi. 

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Använda lämpliga ord och begrepp (med hjälp av ord/begreppslista) när du förklarar, beskriver, diskuterar och resonerar.
 • Kunna namnge och ange läget på Norden, huvudstäder samt floder och berg.
 • Beskriva samband mellan natur, människa, naturresurser och befolkning (naturgeografi och kulturgeografi).
 • Använda olika geografiska källor samt kartor för att undersöka omvärlden.

REDOVISNING

   Du presenterar dina kunskaper genom skriftliga/muntliga uppgifter, formulera frågor och svar till texter samt delta i samtal/diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6