Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sy en överdel

Skapad 2020-11-02 11:01 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Grundskola 6 Slöjd
Har du tänkt på att man kan sy sina kläder själv? I detta projekt ska du hitta inspiration, designa och sy din egen överdel. Men vad är en överdel? Det kan vara en T-shirt, en hoddie, eller ett linne - något man bär på överkroppen.

Innehåll

Överdel i eget design i en subkulturell kontext

 

I detta projekt kommer du jobba med fyra av slöjdens centrala innehåll:

1. Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker:
  • Du får lära dig grundprinciperna i klädsömnad: mäta kroppen, rita av mönster, lägga mönster på tyg, lägga till sömsmån, klippa ut tyg, hur man syr ihop töjbart tyg på symaskin och i vilken räkfölja
2. Slöjdens arbetsprocesser: 
  • Idéutveckling - hitta inspiration på internet
  • Övervägande om design - vilka detaljer
  • Framställning - (se punkt slöjdens material, redskap och hantverkstekniker
  • Värdering och dokumentation - Hur har jag jobbat, vad ska jag göra nästa gång osv.
  • Undersöka materialets möjligheter
3. Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer
  • Hantverk och slöjdtradition - modehistorie/kultur som förebilder för eget skapande: 90talets Grungestil
  • Hur symboler och färger används inom barn och ungdomskulturer
4. Slöjden i samhället:
  • Videos om textilproduktion.

 

Veckoplanering

Planering textilslöjd ÅK 6

 

Vecka

TEMA: T-shirt i en subkultur (gör en T-shirt med decoration)

39

Lyssna mycket

Gemensamt: Tema: T-shirt i en subkultur

 1. Genomgång introduktion till nya ämnet T-shirt. (Inspiration, planering, lära tekniken, genomföra, bedöma) 

 2. Subkultur vad är det? Marie visar bilder på äldre subkulturer. Vilke subkulturer finns det idag som påverkar er?

Eget arbete: (under tiden individuella samtal med Marie om betyg och kunskapskrav)

 1. Söka inspiration på internettet (bilder) - välja ut: vilken subkultur vill jag jobba med. 

 2. Samla ihop bilder i dokument och berätta i text om varför du har valt dessa bilder (redovisas nästa lektion)

 3. Evt skissa egen T-shirt (gör minst 3 olika förslag)

 4. Dokumentation av lektionen - reflektera över hur det har gått

40

Mest eget arbete med dator och rita

Gemensamt:

 1. Uppstart av lektionen: Redovisa till din kompis - exempel från Marie - vad ska man tänka på.

 2. Redovisningar till en kompis - berätta om varför du har valt dessa bilder.

Eget arbete:

 1. Skissa egen T-shirt utifrån ditt inspirationsmaterial (gör minst 3 olika förslag)

 2. Evt välja ut vilken skiss du vill jobba med - berätta varför. Titta på tyg till din T-shirt

 3. Dokumentation av lektionen - reflektera över hur det har gått

45

Lyssna mycket och göra eget samtidigt - lära nytt

Gemensamt:

 1. Genomgång: Detaljerat genomgång av T-shirt konstruktion. Storlekar. Hur syr man ihop.

 2. Alla gör mini t-shirt i papper (tillsammans med Marie) Tar foton till egen beskrivning av hur man gör. Skriver ner instruktion från genomgången eller beskriv gärna med egna ord. 

Eget arbete:

 1. evt välja ut skiss, fundera över konstruktion av denna skiss - evt rita in på liten modell.

 2. Dokumentation av lektionen - reflektera över hur det har gått

46

Mest eget arbete

Gemensamt:

 1. Uppstart av lektionen: Upprepa T-shirt konstruktion.

Eget arbete:

 1. Välja ut grundmönster - rita av rätt storlek på papper.

 2. Göra eventuella ändringar på mönstret.

 3. Evt lägga upp på tyg
 4. Dokumentation av lektionen - reflektera över hur det har gått

47

Mest eget arbete

Gemensamt: 

 1. Upprepa hur man lägger mönster på tyg.

Eget arbete: 

 1. Lägga mönster på tyg - rita sömsmån - klippa ut

 2. Evt börja sy ihop t-shirten

 3. Dokumentation av lektionen - reflektera över hur det har gått

   

48

Mest eget arbete

Gemensamt:

 1. Alla visar upp hur långt de har kommit med deras t-shirts. 

 2. Genomgång: Upprepa hur man syr ihop T-shirten.

Eget arbete: 

 1. Sy ihop t-shirt enligt egen instruktion från vecka 41.

 2. Dokumentation av lektionen - reflektera över hur det har gått

49

Eget arbete

Gemensamt: 

 1. Genomgång av prov - papper med hem för att träna

Eget arbete:

 1. Alla jobbar med sitt 

 2. Dokumentation av lektionen - reflektera över hur det har gått

50

Prov

och eget arbete

Gemensamt: 

 1. Alla gör sitt prov

Eget arbete: 

 1. Alla jobbar med sitt.

 2. Dokumentation av lektionen - reflektera över hur det har gått

51

Lyssna mycket

Gemensamt: 

 1. Olika sätt att dekorera. 

Eget arbete: 

 1. Alla jobbar med sitt. (Uppföljning av individuella mål - samtal med Marie)

 2. Planera dekoration på din T-shirt

 3. Dokumentation av lektionen - reflektera över hur det har gått

  JULLOV

03

Evt omprov

Gemensamt: 

 1. Chans för omprov eller om man var borta 

Eget arbete:

 1. Alla jobbar med sitt

 2. Dokumentation av lektionen - reflektera över hur det har gått

04

Eget arbete

och betyg

Eget arbete: 

 1. Alla jobbar klart med sina saker - sista textilslöjdlektion i åk 6 (individuel samtal med Marie om betyg)

Gemensamt: 

 1. Avslut och städa klasslådan - Tack för i år :)Om elever bliver klara med deras T-shirts före tid får de lov att starta självvalt projekt.
Matriser

Sl
Sy en överdel

Formge och framställa

 • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
E
Ganska noggrant Enstaka slöjdord Enkelt språk Fått mycket hjälp
C
Noggrant En del slöjdord Utvecklat språk Fått en del hjälp
A
Mycket noggrant Många slöjdord Välutvecklat språk Fått lite hjälp
Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av instruktioner
 • Sl  4-6
Du har sytt klart en enkel basmodell T-shirt i jersey tyg utifrån instruktioner. Den hänger ihop och har på en del ställen mindre fina sömmar, ojämna sömsmån eller hål.
Du har sytt klart en enkel basmodell T-shirt i jersey tyg med tillpassningar till egen stil utifrån instruktioner. Den hänger ihop och har på några ställen mindre fina sömmar, ojämna sömsmån eller hål.
Du har sytt klart en enkel basmodell T-shirt i jersey tyg, med bra tillpassningar till egen stil utifrån instruktioner. Den hänger bra ihop och har fina sömmar, jämna sömsmån.
Använda lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker på ett ändamålsmässigt och säkert sätt.
 • Sl  4-6
 • Sl  4-6
 • Sl  4-6
Du har ritat av grundmönster och klippt ut det ganska noggrant. Du har med hjälp lagt mönstret trådrakt på tyget, ritat sömsmån och klippt ut mönsterdelarna på ett ganska noggrant sätt längs strecken. Du kan träda symaskinen och med hjälp ställa in rätt sömval. Du har sytt ihop t-shirtens delar enligt instruktionerna och med mycket hjälp från läraren.
Du har ritat av grundmönster och klippt ut det noggrant. Du har med hjälp lagt mönstret trådrakt på tyget, ritat sömsmån och klippt ut mönsterdelarna på ett noggrant sätt längs strecken. Du kan träda symaskinen och ställa in rätt sömval. Du har sytt ihop t-shirtens delar enligt instruktionerna och med hjälp från läraren.
Du har ritat av grundmönster och klippt ut det mycket noggrant. Du har lagt mönstret trådrakt på tyget, ritat sömsmån och klippt ut mönsterdelarna på ett mycket noggrant sätt längs strecken. Du kan träda symaskinen och ställa in rätt sömval. Du har sytt ihop t-shirtens delar enligt instruktionerna och med lite hjälp från läraren.

Välja och motivera

 • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
E
Ganska noggrant Enstaka slöjdord Enkelt språk Fått mycket hjälp
C
Noggrant En del slöjdord Utvecklat språk Fått en del hjälp
A
Mycket noggrant Många slöjdord Välutvecklat språk Fått lite hjälp
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
 • Sl  4-6
 • Sl  4-6
 • Sl  4-6
Du kan hjälpa till med att utveckla din T-shirt idé utifrån det givna inspirationsmaterial. Du kan motivera dina val av tillvägagångssätt i enkla meningar. Du kan hjälpa till att ge förslag till arbetssätt som gör att du kommer framåt med din T-shirt.
Du kan utveckla din T-shirt idé utifrån ditt inspirationsmaterial som du har hittat tillsammans med läraren. Du kan motivera dina val av tillvägagångssätt i utvecklade meningar. Du kan ge förslag till arbetssätt som samråd med läraren gör att du kommer framåt med din T-shirt.
Du kan utveckla din T-shirt idé utifrån ditt inspirationsmaterial som du själv har hittat. Du kan motivera dina val av tillvägagångssätt i välutvecklade meningar. Du kan ge förslag till arbetssätt som gör att du kommer framåt med din T-shirt.

Analysera och värdera

 • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
E
Ganska noggrant Enstaka slöjdord Enkelt språk Fått mycket hjälp
C
Noggrant En del slöjdord Utvecklat språk Fått en del hjälp
A
Mycket noggrant Många slöjdord Välutvecklat språk Fått lite hjälp
Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Du kan ge enkla omdöme om hur du har arbetat på lektionen och hur det har påverkat resultatet av din T-shirt. Du använder enstaka slöjdspecifika ord och begrepp i din beskrivning av din process.
Du kan ge utvecklade omdöme om hur du har arbetat på lektionen och hur det har påverkat resultatet av din T-shirt. Du använder en del slöjdspecifika ord och begrepp i din beskrivning av din process.
Du kan ge välutvecklade omdöme om hur du har arbetat på lektionen och hur det har påverkat resultatet av din T-shirt. Du använder många slöjdspecifika ord och begrepp i din beskrivning av din process.

Tolka slöjdföremål

 • Sl   tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
E
Ganska noggrant Enstaka slöjdord Enkelt språk Fått mycket hjälp
C
Noggrant En del slöjdord Utvecklat språk Fått en del hjälp
A
Mycket noggrant Många slöjdord Välutvecklat språk Fått lite hjälp
Ny aspekt
Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck
 • Sl  4-6
 • Sl  4-6
 • Sl  4-6
Du har använt de givne inspirationsbilder från internet och kan berätta i enkla meningar om vilken subkultur de tillhör.
Du har samlat in inspirationsbilder via internet med hjälp från läraren och kan berätta i utvecklade meningar om vilken subkultur de tillhör
Du har samlat in inspirationsbilder via internet och kan berätta i välutvecklade meningar om vilken subkultur de tillhör
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: