👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SH: Åk 5-6- Information, kommunikation och media

Skapad 2020-11-02 11:03 i Backa skola Tanum
Media
Grundskola 5 Samhällskunskap
Syfte: Varje dag tar vi del av information och kommunicerar med andra människor. Varje dag använder vi oss av olika media. Det kan vara att vi tittar på en rolig reklamfilm på sociala medier eller att vi läser en nyhet i tidningen eller på nätet. Vad menas med media? Hur påverkas vi av media? Vilka medier finns och hur fungerar de? Media kallas ibland för för “den tredje statsmakten” Vad menar man med det? Media kan påverka oss, hur vi ska vara och vad vi ska köpa och tänka. Detta är viktigt att vara medveten om. Sammanfattningsvis kan man säga att målet är att du ska bli ännu mer källkritisk.

Innehåll

Mål- syfte och innehåll

Förmågor att utveckla:

• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

• söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

 

Centralt innehåll:

• Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.

• Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.

• Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.

• Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

 Arbetssätt: Genomgångar utifrån lärobok, diskussioner, digitalt med Mediasmart och tillhörande arbetsmoment

Arbetetet pågår från vecka 45-51 med ett kunskapsprov vecka 49.

Begrepp som vi kommer arbeta kring: Media, massmedia, fria medier, tredje statsmakten, yttrandefrihet, tryckfrihetsförordningen, kommunicera, censurera, publicera, ansvarig utgivare, nyhetsvärdering, public service, vinklad, påverkan, propaganda, reklam, produktplacering, källkritik, information, marknadsföring, politisk information och propaganda, åsiktsfrihet, sociala medier.

 

Bedömning:  

 • Hur väl du kan använda begrepp

 • Hur väl du kan resonera och argumentera

 • Hur väl du kan värdera och uttrycka ståndpunkter

 • Hur väl du kan använda olika informationskällor

 • Genom gruppdiskussioner, prov och inlämningsuppgifter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  E 9

Matriser

Sh
SH: Åk 5-6 - Information, kommunikation och media

Samhällskunskap

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva samband inom och mellan samhällsstrukturer
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett välfungerande sätt.
Undersöka samhällsfrågor och beskriva samband
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss delunderbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt välunderbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Uttrycka ståndpunkter i samhällsfrågor
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss delunderbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt välunderbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Ha kunskaper om demokratiska värden, rättigheter och skyldigheter
Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.