Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidsgympa Bäcken

Skapad 2020-11-02 11:14 i Ingaredsskolan Alingsås
Alingsås kommunmall - LPP för fritidshemmet
Grundskola F – 6
Tre dagar i veckan erbjuder vi eleverna lek och andra aktiviteter i idrottshallen.

Innehåll

 

 

Syfte, varför ska vi arbeta med det här?

Vår elevgrupp behöver lära sig att våga prova på och delta i nya aktiviteter och sporter samt visa hänsyn emot kamrater och låta alla vara med och ta plats.

  

Dessa förmågor förväntas eleven utveckla.

 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila.
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

 

Dessa delar av centrala innehållet kommer att beröras i kommande aktivitet

 

 

Språk och kommunikation

 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Skapande och estetiska uttrycksformer

 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Natur och samhälle

 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

 

 

Inför utvärdering

Inför utvärdering vill vi se att eleverna vågar ta plats under gymnastiken och att de vågar prova på nya saker och vara med i lekar som de innan inte velat prova på. Att fler vågar planera, presentera och genomföra lek tillsammans med övriga elever.

 

Aktivitet

 

Tre dagar i veckan erbjuder vi eleverna lek och aktiviteter i idrottshallen. Det kommer att erbjudas olika grupplekar och sedan fri lek där eleverna får möjlighet att använda och prova på de redskap som finns att tillgå i idrottshallen.

 

 

 

Dokumentation och uppföljning

Uppföljning sker löpande under läsåret på våra fritidsplaneringar där vi diskuterar och reflekterar om vi har nått de mål som vi önskat.


 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: