👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klockan, analog och digital Åk 1-3

Skapad 2020-11-02 11:45 i Ljunggrenska skolan F-3 Trelleborg
Tillsammans har vi i 3 Alfa planerat vårt arbete med den analoga och digitala klockan. Vi har gemensamt diskuterat oss fram till målen med arbetet, vilka arbetssätt vi vill prova och hur kunskaperna och färdigheterna ska redovisas.
Grundskola F – 3 Svenska Matematik
Klockan, analog och digital

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetet med klockan är att vi ska lära oss klockan, både den analoga och den digitala. Vi ska också kunna jämföra tider och berätta hur lång tid det har gått eller hur lång tid det är kvar. Efter diskussioner kom vi fram till att syftet också är att kunna samarbeta och att vi måste lära oss att tro på oss själva och våga prova olika vägar att lösa problem på.

Syftet med att tillsammans med läraren göra en pedagogisk planering är att eleverna ska känna sig delaktiga och ta ett allt större personligt ansvar för sina studier och få ett större inflytande på innehåll, arbetssätt och utvärderingsmetoder.

Konkretiserade mål

Jag ska kunna den analoga klockan, hel, halv, kvart i och över, tio, fem och tjugo i och över, fem i halv och fem över halv. 
Jag ska kunna den digitala klockan hel, halv, kvart i och kvart över.
Jag ska kunna dygnets 24 timmar, ex klockan 1 på eftermiddagen heter 13.00 osv.
Jag ska veta hur många minuter det går på olika delar av klockan.
Jag ska kunna berätta hur lång tid det har gått eller är kvar i hela timmar, halvtimmar och kvartar.
Jag ska kunna samarbeta med min kamrat.
Jag ska våga prova mig fram på olika sätt för att hitta en lösning.
Jag ska kunna uttrycka mig så att andra förstår vad jag menar.

Undervisningen

När jag har arbetat med klockan ska jag ha använt mig av olika sätt att lära mig klockan, jämföra tider, samarbeta med kamrater och våga prova mig fram.

Öva hemma.
Arbeta på datorn.
Arbeta i matteboken.
Klur- klockkort.
Klockspel.
Klockpussel.
Pararbete.
Enskilt arbete
Arbeta med laborativt material.
Delta i lärarledda mattesamtal.
Lyssna på genomgångar.

Bedömning

Jag ska visa mina kunskaper och färdigheter genom:

Ett skriftligt test.
Ett muntligt test bl.a. med hjälp av en undervisningsklocka.
Min lärare gör observationer av mig vid pararbete och enskilt arbete.
Räcka upp och svara på frågor och uttrycka mina åsikter.
Våga prova mig fram tills jag hittar en lösning.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3