👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekosystem och naturens kretslopp

Skapad 2020-11-02 11:36 i Segeltorpsskolan Huddinge
Grundskola 4 Biologi
På våran planet finns det mängder av liv. Det finns tusentals arter både bland växtliv och djurliv. Dessutom finns det massor med arter som vi inte upptäckt än. Allt liv finns inte överallt på jorden. Vissa djur och växter finns bara på vissa platser och ingår i olika ekosystem. Vi ska tillsammans ta reda på vad ett ekosystem är och hur några olika ekosystem ser ut runt om i världen.

Innehåll

 

Tid: vecka 45-50

 

Vi ska lära oss om:

 • olika naturtyper.
 • exempel djur och växter som lever i de olika naturtyperna.
 • hur ett ekosystem fungerar.
 • vad en näringskedja och näringsväv är.
 • hur ett kretslopp fungerar.

 

Mål: När du arbetat med det här området ska du:

 • Känna till de viktigaste naturtyperna och kortfattat kunna beskriva dem
 • Ge exempel på och beskriva hur en näringskedja och näringsväv är uppbyggd.
 • Förklara viktiga begrepp som t ex ekosystem, näringskedja, näringsväv.

Vi kommer att:

 • titta på faktafilmer.
 • läsa faktatexter.
 • gå ut i närområdet och undersöka våra ekosystem
 • rita näringskedjor samt näringsväv
 • tillsammans diskutera och fundera över ekosystem, arter, näringskedjor.

Bedömning:

Lektionsaktivitet, arbetsuppgifter kring naturtyper och ekosystem

Prov: v 50

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6