Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så styrs Sverige

Skapad 2020-11-02 11:36 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vi kommer titta närmare på hur Sverige styrs, vilka för och nackdelar det finns med olika styrelsesätt samt hur olika politiska beslut kan påverka oss. Vi följer självklart också det amerikanska valet.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska: 

-fördjupa dina kunskaper om det Svenska valet, partiväsendet och klassiska ideologiska utgångspunkter. Vi kommer även titta närmare på politiska sakfrågor. 

- kunna resonera om fördelar och nackdelar kring olika styrelsesätt samt kunna resonera om fördelar och nackdelar med olika politiska beslut samt hur de kan påverka både individ och samhälle.

-kunna använda dig av följande begrepp i dina resonemang: demokrati, diktatur, direkt och representativ demokrati, parlamentarism, grundlagar, regering, riksdag, talman, statsminister, ideologi, välfärd, majoritetsregering, minoritetsregering, kommun, stat, landsting. 

 

Så här arbetar vi (Process): 

-Genomgångar

-Diskussioner

-Läsövningar

-Kortare skrivövningar under lektionstid

-Läxförhör, muntligt och skriftligt. 

-Samarbete med svenskan - argumenterande text kring en samhällsfråga. 

 

Preliminär planering:

V 43 Introduktion Demokrati/Diktatur

V 44 Höstlov

V 45 Genomgång och diskussion representativ och direkt demokrati

V 46 Genomgång och övningar Ideologier

V 47 Läxförhör demokrati och ideologier

V48 Kommun - stat - landsting

V 49 Muntliga diskussioner i smågrupper

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: