Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dans och rörelse till musik ht 20 årskurs 6

Skapad 2020-11-02 11:43 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Visste du att musik kan öka både motivation och uppmärksamhet? Musik kan ha positiv inverkan på ditt humör, dina känslor, ditt minne och till och med inlärning. Under perioden v.45-48 kommer vi att jobba med dans och rörelse till musik.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla en allsidig rörelseförmåga och en god kroppsuppfattning och en tilltro till din egen fysiska förmåga. Du ska utveckla din takt- och rytmkänsla samt koordinationsförmåga. Du ska få förståelse för dansens betydelse i olika sociala sammanhang, att dans kan vara en motionsform med hälsovinster och/eller ett sätt att uttrycka sig kreativt. 

 

Undervisningens innehåll 

Du kommer att få utöva och lära dig om folk-, moderna- och andra klassiska danser från olika delar av världen som tex jenka och trojka. Det kommer även finnas moment med mer fri rörelse till musik där du får testa din egen kreativitet, känsla, rytm och rörelser till olika musikstilar. Du kommer att få dansa färdiga koreografier till modern musik med hjälp av digitala hjälpmedel, t ex "Just dance". Vi avslutar perioden med att utifrån ”just dance” utöva en dans tillsammans i mindre grupper.

 

Bedömning 

Jag kommer att bedöma din förmåga att utöva dans och rörelse i takt till musik, under lektionerna (v. 45-48). Hur du tar till dig instruktioner och hur du individuellt och tillsammans med andra övar in och visar upp dans till musik. 

 

 

E

C

A

Takt och rytm, anpassa rörelser till musik

I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.

I rörelser till musik och i danser anpassar eleven relativt väl sina rörelser till takt och rytm.

I rörelser till musik och i danser anpassar eleven väl sina rörelser till takt och rytm.

 

 Till viss del – du deltar och är aktiv i de olika danserna på idrottslektionerna.

 

Relativt väl – du deltar och är aktiv i de olika danserna på idrottslektionerna. Du anpassar dina rörelser till musiken relativt väl. Det betyder att du visar att du mestadels kan hålla takten till musiken, visar att du har känsla för rytm och funktionell koordination.

 

Väl – du deltar och är aktiv i de olika danserna på idrottslektionerna. Du anpassar dina rörelser till musiken väl. Det betyder att du visar att du kan hålla takten till musiken, visar att du har en god känsla för rytm och en väl utvecklad koordination. Du har ett bra rörelseutslag.

 

Övrigt:

Samtliga idrottslektioner under perioden v. 45-48 kommer att vara inomhus i idrottshallen. Därför ska du vid samtliga tillfällen vara ombytt för fysisk aktivitet inomhus.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Kopia av Kunskapskrav idrott åk 1-6

F (insats krävs)
E
C
A
Takt och rytm
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: