👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Salter

Skapad 2020-11-02 11:44 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola F Kemi
Salter eller jonföreningar är jonbundna kemiska föreningar som består av positivt laddade katjoner och negativt laddade anjoner sammansatta så att nettoladdningen blir neutral, det vill säga noll. Exempel är natriumklorid NaCl (koksalt) som består av katjonen Na+ och anjonen Cl− och kalciumfluorid CaF2 som består av katjonen Ca2+ och anjonen F−. I det senare fallet krävs två fluoridjoner per kalciumjon för att nettoladdningen skall bli noll. En jon kan: bestå av en enskild atom som fluoridjonen F− eller av flera atomer som sulfatjonen SO42− vara oorganisk som natriumjonen Na+ och kloridjonen Cl− eller organisk som acetatjonen CH3-COO−. I fast form bygger jonerna upp kristaller i ett strikt mönster. I lösningsmedel dissocierar jonerna, och rör sig mer oberoende av varandra. Således är till exempel kalciumsulfat dissocierat i en kalciumjon (Ca2+) och en sulfatjon (SO42−): {

Innehåll

Begrepp

Jon
En atom eller molekyl med elektrisk laddning.

Salt
Kemisk förening som består av joner. Kallas också jonförening.

Klorider
Kemiska föreningar som innehåller den negativt laddade kloridjonen Cl.

Nitrater
Kemiska föreningar som innehåller den negativt laddade nitratjonen, NO3.

Sulfater
Kemiska föreningar som innehåller den negativt laddade sulfatjonen, SO42−.

Kristallvatten
Vatten som finns i vissa saltkristaller, och som kan lämna kristallen t.ex. vid upphettning.

Karbonater
Kemiska föreningar som innehåller den negativt laddade sulfatjonen, CO32−.

Fällning
Ett svårlösligt salt som bildas när två saltlösningar blandas. Exempelvis blir det vitt och grumligt när man blandar natriumklorid och silvernitrat. Fällningen som har bildats heter silverklorid.

Reagens
Ett ämne som används för att ”känna igen” ett annat ämne.