Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - De mäktiga fem

Skapad 2020-11-02 11:51 i Björnkärrsskolan Linköping
Grundskola 3 Teknik
De mäktiga fem är ett begrepp för de grundläggande tekniska funktionerna skruven, hjulet, kilen, hävstången och lutande planet. Nu kommer du få möjlighet att fördjupa dig i dessa!

Innehåll

Mål

Du kan...

 • de fem enkla maskinerna och förklara hur de kan användas i vardagen.
 • använda rätt ord och begrepp när du berättar om olika tekniska föremål och lösningar.
 • genomföra laborationer som ingår i temat.
 • göra enkla dokumentationer

Undervisning/arbetssätt - Så här kommer vi att arbeta:

 • ha högläsning under ladibug
 • ha diskussioner
 • titta på filmer
 • göra laborationer
 • dokumentera

Bedömning - Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

Jag kommer att bedöma din förmåga att...

 • kunna de fem enkla maskinerna och förklara hur de kan användas i vardagen.
 • använda rätt ord och begrepp när du berättar om olika tekniska föremål och lösningar.
 • delta i diskussioner.
 • dokumentera
 • delta i laborationer

Jag kommer att göra bedömningar när vi har diskussioner i klassen, laborerar, dokumenterar och arbetar kring "de mäktiga fem".

Övergripande syfte från Läroplanen:

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

 

Elevens delaktighet och inflytande - Vad kan du påverka?
Du kan påverka vad du vill lära dig mer om. Vad du använder när du laborerar med t.ex. hävstången .

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: