Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri kap 2 år 8

Skapad 2020-11-02 11:54 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
De tre dimensionerna, beräkning av längd, area och volym på en stor variation av figurer. Area- och volymenhetsomvandlingar.

Innehåll

 

Mål för ämnesområdet

 

Att kunna:

Beräkna omkrets och area av cirkel och cirkelsektor

Beräkna volym och begränsningsytans area av en cylinder

Beräkna volym av spetsiga kroppar och klot

Omvandla enheter för sträcka, area och volym

 

Tidsplan

vecka 42-49

 

Innehåll/guide

 

Vecka

Innehåll

 

Blå sidor

(basrepetition)

Gröna sidor

(grundkurs)

Röda sidor

(fördjupning)

Arbetsblad

 

42-43

Dimensioner

Längd och längdenheter

 

 

76

 

56-57

 

 

86-87

2:1

 

Cirkelns omkrets

 

77

 

58-59

2:2

2:15

 

Area och areaenheter

78

60-61

88-89

2:3

2:4

 

45

Cirkelns area

 

79

 

62-63

 

2:5

 

Cirkelbåge och cirkelsektor

 

 

64

 

2:6

 

Volym och volymenheter

80

81

65

 

2:7

2:8

 

46

Cylinderns volym

 

82

66

67

 

2:9

2:10

2:11

 

 

Pyramid, kon och klot

83

84

68

69

90

91

2:12

2:13

2:14

 

47

Blandade övningar

 

Repetition/fördjupning

 

 

92

2:16

2:17

 

48

Repetition/fördjupning

49

Prov tisdag

 

 

 Studi-avsnitt:

 

·         Cirkelns omkrets

 

·         Cirkelns area

 

·         Cirkelsektorns area & omkrets

 

·         Prisman

 

·         Cylindern

 

·         Konens volym

 

·         Pyramider

 

·         Klotets volym

 

 

 

Centrala begrepp

 

 

Dimension

Längd

Sträcka

Volym

Yta

Area

Kropp

Längdenheter ex meter, ….

Areaenheter ex kvadratmeter, ….

Volymenheter ex kubikmeter, …..

 

Omkrets

Cirkel

Diameter

Radie

Hektar

Cirkelbåge

Cirkelsektor

Basyta

Cylinder

Mantelyta

Begränsningsyta

Kon

Pyramid

Klot

 

Bedömning

 

Bedömning sker vid lektionsarbete, exit-ticket, gruppdiskussioner, läxförhör och vid proven vecka 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: