👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikhistoria och Teknikutveckling genom tiden

Skapad 2020-11-02 12:07 i Murgårdsskolan Sandviken
Teknikhistoria, Uppfinningar
Grundskola 7 – 9 Teknik
Teknikhistoria och Teknikutveckling Med detta arbete kommer du att fördjupa dig och lära dig mer om någon del av teknikhistoria. Arbetet ska lämnas in skriftlig och redovisas muntlig för klassen/Lärare.

Innehåll

Teknikhistoria och teknikutveckling

Teknik har i alla tider varit en stark drivkraft för människan. Genom att utveckla och uppfinna olika saker som fyller våra behov  har vi på många sätt gjort livet enklare att leva. Tänk t.ex. på uppfinningar som bilen, datorn, telefonen, kylskåpet och toaletten. I detta arbetsområde ska vi titta närmare på vad det är som driver oss att hela tiden förbättra och utveckla gamla och nya uppfinningar. Varför ser t.ex. inte förslutningen till en drickflaska ut nu som den gjorde för 50 år sedan?

Elevens mål

-Att kunna beskriva, resonera och identifiera hur teknisk utveckling har drivits framåt genom att studera ett valfritt föremål eller ett tekniskt system

-Att kunna visa på hur föremålet eller det tekniska systemet förändrats över tid t.ex. hur har utvecklingen sett ut de senaste 100 åren?

-Vad finns det för fördelar och nackdelar för individen, samhället och miljön med den tekniska lösningen?

-Att lämna in en skriftlig redovisning  för bedömning.

-Att göra en muntlig genom att redovisa digitalt med t.ex. power-point

 

Du kommer att bedömas utifrån

-Din förmåga att analysera kring hur någon teknisk lösningar i vår vardag påverkar dig som individ i vårt samhälle

-Identifiera de drivkrafter som gjort att föremålet eller det tekniska systemet används som det gör i dag

-Din förmåga att kunna visa på fördelar och nackdelar med ditt valda föremål eller tekniska system

-Din förmåga att dokumentera arbetet med t.ex. en digital power-point eller en skriftligrapport

-Din förmåga till muntlig dvs. kommunikativ redovisning

 

 

Uppgifter

 • Teknikhistoria

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Teknikhistoria

Rubrik 1

 • Tk  7-9   Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
Nivå 1
Insats krävs
Nivå 2
E
Ny nivå
C
Ny nivå
A
Aspekt 1
Teknikutveckling & drivkrafter
 • Tk  E 9
Insats krävs
Du ska kunna föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du ska kunna föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du ska kunna föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Ny aspekt
Dokumentera
Insats krävs
Du ska göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du ska göra utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du ska göra välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Ny aspekt
Tekniska lösningar
Insats krävs
Du ska kunna undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du ska kunna undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du ska kunna undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Ny aspekt
konsekvenser
Insats krävs
Dessutom ska du kunna föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom ska du kunna föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom ska du kunna föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.